[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
  • กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3
  • หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุด อาทิ กระทรวงกลาโหม , รัฐวิสาหกิจ , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (18 ส.ค.64) การประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีการปรับแก้เสร็จสิ้นโดยมีการปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสิ้น 16,362 ล้านบาท ซึ่งกรรมาธิการฯ มีมติให้นำไปไว้ในงบกลางกรณีฉุกเฉินเฉพาะโควิด-19

สำหรับหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุด อาทิ

  • กระทรวงกลาโหม ปรับลด จำนวน 3,226 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 92,753 ล้านบาท
  • รัฐวิสาหกิจ ปรับลด จำนวน 2,231 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 61,944 ล้านบาท
  • กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลด 1,950 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 49,119 ล้านบาท
  • กระทรวงสาธารณสุข ปรับลด 60 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 37,540 ล้านบาท (งบประมาณที่ถูกปรับลดในส่วนนี้ไม่รวมถึงงบประมาณในส่วนรายจ่ายประจำของส่วนราชการ)

สำหรับขั้นตอนการพิจารณา หลังสภาฯ ลงมติในวาระ 3 (20 ส.ค.) แล้วเสร็จ ในสัปดาห์หน้าวันที่ 23-24 สิงหาคมนี้ วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว นายกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยก่อนประกาศในใช้ราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณใหม่


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

นายกฯ ชี้ราคาสินค้าขึ้นเป็นทั่วโลก แจงสาเหตุเงินเฟ้อในประเทศ

นายกฯ ชี้ราคาสินค้าขึ้นเป็นทั่วโลก แจงสาเหตุเงินเฟ้อในประเทศ

นายกรัฐมนตรี เผย ปัญหาสินค้ามีราคาแพงขึ้น เกิดขึ้นทั่วโลก ย้ำที่ผ่านมารัฐบาลมาตรการช่วยเหลือมาโดยตลอด

“มิ่งขวัญ” ประกาศ ลาออกจาก ส.ส. กลางสภาฯ

“มิ่งขวัญ” ประกาศ ลาออกจาก ส.ส. กลางสภาฯ

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ระบุ ภาวะการเป็นผู้นำของ พลเอกประยุทธ์ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำ สร้างหนี้สาธารณะทะลุ 9 ล้านล้านบาท

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ เปิดอภิปรายทั่วไปวันแรก

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ เปิดอภิปรายทั่วไปวันแรก

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณา "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี"

​สภาฯ เห็นชอบ ตั้ง กมธ.ศึกษาเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร

​สภาฯ เห็นชอบ ตั้ง กมธ.ศึกษาเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบตั้ง กมธ.ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)

มติสภาฯ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล-ส.ว. โหวตคว่ำร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

มติสภาฯ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล-ส.ว. โหวตคว่ำร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

วันนี้มีการลงมติ รับหรือไม่รับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน ที่ทางกลุ่ม Re-Solution เสนอ

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

วันนี้ (16 พ.ย. 64) มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

'อนุทิน ชาญวีรกูล' ยืนยันวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพ แต่เชื้อเดลต้า ที่ทำให้วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิผลลดลง

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

วันนี้มีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล" วันแรก

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง ประชามติ ด้วยมติเสียง ข้างมาก 611 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 2

X