วัคซีนโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ โควิด-19

ครม. เห็นชอบทุ่มงบกว่า 9 พันล้านบาท จัดซื้อ ‘วัคซีนไฟเซอร์’ เพิ่ม 20 ล้านโดส

ครม.มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้คนไทยเพิ่มอีก 20 ล้านโดส ซึ่งเป็นส่วนที่เคยลงนามไปแล้ว

Home / NEWS / ครม. เห็นชอบทุ่มงบกว่า 9 พันล้านบาท จัดซื้อ ‘วัคซีนไฟเซอร์’ เพิ่ม 20 ล้านโดส

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม.มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้คนไทยเพิ่มอีก 20 ล้านโดส ซึ่งเป็นส่วนที่เคยลงนามไปแล้ว
  • มีการอนุมัติกรอบวงเงินที่จะต้องนำไปชำระ 9,372 ล้านบาทเศษ
  • แบ่งเป็น จัดหาวัคซีน 8,439 ล้านบาทเศษ และค่าบริการจัดการ 933 ล้านบาทเศษ
  • ครม. ยังได้รับทราบการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพิ่มเติมอีก 10 ล้านโดส

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้คนไทยเพิ่มอีก 20 ล้านโดส ซึ่งเป็นส่วนที่เคยลงนามไปแล้ว โดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินที่จะต้องนำไปชำระ 9,372 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็น จัดหาวัคซีน 8,439 ล้านบาทเศษ และค่าบริการจัดการ 933 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบในไตรมาสที่ 4 ช่วงปลาย ก.ย. – ต้น ต.ค. 2564

ครม. ยังได้รับทราบการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพิ่มเติมอีก 10 ล้านโดส พร้อมมอบหมายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงนามกับตัวแทนบริษัทไฟเซอร์ จะทำให้การจัดการวัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์ เพิ่มเติมจาก 20 ล้านโดส และจะส่งมอบในไตรมาส 4 ของปีนี้ เพราะฉะนั้น วัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามาประมาณ 30 ล้านโดสในไตรมาสสุดท้าย คือตั้งแต่ ต.ค. เป็นต้นไป

X