ข่าวสดวันนี้ ความสัมพันธ์ไทยจีน หลี่ เค่อเฉียง

ไทยต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีน ผลักดันความสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
  • ไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน

หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพในประเทศไทยกล่าวขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การเยือนของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างมิตรภาพ และกระชับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยจีน ทั้งคาดหวังว่าการมาเยือนครั้งนี้จะเป็นการนำพาโอกาสแห่งการพัฒนามาสู่ไทยในด้านต่างๆ

ไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมหามิตรกับจีน ทั้งเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการพัฒนาตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของ ฯพณฯ หลี่ เค่อเฉียง จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกกับผู้นำฝ่ายไทยในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงการออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลทั้งสองและลงนามในเอกสารความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านอีคอมเมิร์ซ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยกล่าวว่า จีนได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีระดับสูง ด้านอีคอมเมิร์ซ ด้านอินเทอร์เน็ตและอื่น ๆ อีกทั้งจีนมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด และยังเป็นประเทศที่มีจำนวนการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในอันดับที่หนึ่งของโลกอีกด้วย ทั้งนี้ฝ่ายไทยคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีระดับสูงบนพื้นฐานความร่วมมือที่มีอยู่แล้วระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทยและนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน กล่าวว่า ประเทศจีนเป็นผู้มีส่วนร่วมและบทบาทสำคัญในกิจการระดับภูมิภาคและระดับโลก เชื่อว่าการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง จะส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและจีน ผลักดันความสัมพันธ์ไทย – จีน อาเซียน – จีนและยกระดับความร่วมมือในเอเชียตะวันออกให้สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง

นาย ปณิธาน วัฒนายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมตรีและที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติไทยกล่าวว่า ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในหลาย ๆ ด้าน ฝ่ายไทยคาดหวังว่าการมาเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกหลี่ เค่อเฉียง จะส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศเช่น ด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือระดับSME เพื่อผลักดันและยกระดับคุณภาพความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์รอบด้านของทั้งสองประเทศ

นายวิชัย ( Wichai Kinchong Choi ) ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่า เป็นเวลาหกปีหลังจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เมื่อครั้งล่าสุด การมาเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระดับภูมิภาคและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโลก เป็นที่เชื่อกันว่าฝ่ายไทยและจีนจะใช้โอกาสนี้ในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือและส่งเสริมการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

นางสาวภารดี สินธวณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดออนไลน์บริษัทลาซาด้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า ในตอนนี้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นความร่วมมือที่สำคัญของไทยและจีน รอคอยการเดินทางมาเยือนของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ในครั้งนี้ว่าจะนำพาเทคโนโลยีและการลงทุนจากจีนเข้ามาในไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งคาดหวังความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นของทั้งสองประเทศในอนาคตอันใกล้ จะมีส่วนช่วยให้สินค้าแบรนด์ท้องถิ่นของไทยส่งออกไปสู่ประเทศจีนและทั่วโลก

นายฟู่ เจิงโหย่ว ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันขงจื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปีหน้าจะเป็นปีที่ครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ในตอนนี้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือเชิงลึกในทุกๆด้าน การมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง มีส่วนช่วยในการส่งเสริมขอบเขตความร่วมมือต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการพัฒนาตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบเส้นทาง” การกระชับงความร่วมมือด้านการค้าการและการลงทุน ผลักดันและยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าไทย-จีนให้สูงยิ่งขึ้น

หลี่ เค่อเฉียง: ผลักดันการปรึกษาหารือ COC ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทย นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนระบุว่าระหว่างการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียน (10+1) ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ทะเลจีนใต้โดยรวมรักษาไว้ซึ่งความสงบด้วยความพยายามร่วมกันของจีนและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เสนอเจตนารมณ์ให้บรรลุซึ่งแนวปฏิบัติใทะเลจีนใต้(COC)ภายในเวลา 3 ปี

ทว่าภายในระยะเวลาสั้นๆ เพียงหนึ่งปี ทุกฝ่ายได้บรรลุการพิจารณาตรวจสอบวาระที่หนึ่งก่อนเวลากำหนดและได้เริ่มการพิจารณาตรวจสอบวาระที่สอง แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea – COC) คือการยกระดับของปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea – DOC)

จีนหวังว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามหลักการแต่ละประการของปฏิญญาฯ ขจัดอุปสรรคและก้าวไปข้างหน้า ผลักดันการหารือตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อให้บรรลุการพิจารณาตรวจสอบวาระที่สองภายในปี 2020 เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับ “วิสัยทัศน์สามปี” ทำให้ทะเลจีนใต้มีความสงบสุข เป็นทะเลแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ ปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพอันมั่นคงยาวนานในภูมิภาค


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดูแลความสงบและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ทาง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาตอบข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าว ว่า อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชน…

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจง เกี่ยวกับภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยระบุ หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการพิเศษนั้น ทำหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ฝึกซ้อมผู้อภิปราย และคอยสังเกตการอภิปรายนอกสภาเท่านั้น คณะกรรมการกิจการพิเศษ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกตัวผู้อภิปราย หรือจัดสรรเวลาและควบคุมการอภิปราย รวมทั้งมิได้วางแผนว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการพิเศษ…

X