mRNA บริการฉีดวัคซีน รพ.สมุทรปราการ วัคซีนโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ สมุทรปราการ โควิด-19

รพ.สมุทรปราการ เปิดบริการฉีด “ไฟเซอร์” รับ 2 วัน 4.5 พันคน วันที่ 15-16 ส.ค. นี้

บริการให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ของจังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น

Home / NEWS / รพ.สมุทรปราการ เปิดบริการฉีด “ไฟเซอร์” รับ 2 วัน 4.5 พันคน วันที่ 15-16 ส.ค. นี้

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • รพ.สมุทรปราการ เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับ 4 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 4.5 พันคน เริ่ม 15-16 ส.ค. นี้
 • บริการให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ของจังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น
 • ญาติ 1 คน สามารถถือบัตรประชาชนได้ไม่จำกัด เพื่อรอรับคิว แต่เจ้าของบัตรต้องอยู่ยืนยันตัวตนด้วย
 • วันเเรก ให้ฉีดจำนวน จำนวน 2,000 ราย วันที่สอง 2,500 ราย

รพ.สมุทรปราการ เปิดให้ฉีดวัคซีนทั้งไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับ 4 กลุ่มเสี่ยง รวมเเล้วจำนวน 4.5 พันคน เริ่ม 15-16 ส.ค. นี้

วันนี้ (13 ส.ค. 64) ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเท่านั้น นอกจากนี้ ให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ของจังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น

ตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

 1. เด็กอายุ 12-18 ปี ที่มี 7 กลุ่มโรคเสี่ยง
  • บุคคลที่มีโรคอ้วน (BMI เกิน 35)
  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรงมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  • โรคเบาหวาน
  • กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่อง ทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

โดยกรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสาร

2. ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อน 15/8/04)
3. ผู้หญิงตั้งครรภ์ ไทยและต่างชาติ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป
4. น้ำหนักเกิน ผู้ชายน้ำหนักมากกว่า 100 กิโล ผู้หญิงน้ำหนักเกิน 80 กิโล

อย่างไรก็ตาม ญาติ 1 คน สามารถถือบัตรประชาชนได้ไม่จำกัด เพื่อรอรับคิว แต่เจ้าของบัตรต้องอยู่ตอนรับคิวเพื่อยืนยันตัวตนด้วย สามารถรับคิวที่โลตัส สายลวด วันที่ 15 ส.ค. 2564 เวลา 07.00 น.

ทั้งนี้ จะฉีดวัคซีนในวันที่ 15 ส.ค. 2564 เวลา 08.00 เป็นต้นไป จำนวน 2,000 ราย และฉีดวันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 2,500 ราย

X