กระทงลิขสิทธิ์ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

หลายหน่วยงานเร่งป้องกัน แอบอ้างจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

การล่อซื้อเพื่อจับกุมกระทงละเมิดลิขสิทธิ์กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั้งนายกรัฐมนตรี และกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสนใจ หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่เหมือนทำเป็นขบวนการแอบอ้างหาผลประโยชน์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับวิธีการให้เด็กกระทำความผิดแล้วไปจับกุม เพราะต่างกับการล่อซื้อที่มีการกระทำความผิดชัดเจน หรือเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม โดยได้กำชับให้ตำรวจและกรมทรัพย์สินทางปัญญา หาวิธีดำเนินการให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องเข้าไปดูแล…

Home / NEWS / หลายหน่วยงานเร่งป้องกัน แอบอ้างจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ประเด็นน่าสนใจ

  • หลายหน่วยงานสั่งตรวจสอบการล่อซื้อเพื่อจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
  • ป้องกันการแอบอ้างหาประโยชน์
  • รมช.พาณิชย์ ย้ำ การดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ ถือเป็นการละเมิด

การล่อซื้อเพื่อจับกุมกระทงละเมิดลิขสิทธิ์กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั้งนายกรัฐมนตรี และกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสนใจ หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่เหมือนทำเป็นขบวนการแอบอ้างหาผลประโยชน์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับวิธีการให้เด็กกระทำความผิดแล้วไปจับกุม เพราะต่างกับการล่อซื้อที่มีการกระทำความผิดชัดเจน หรือเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม โดยได้กำชับให้ตำรวจและกรมทรัพย์สินทางปัญญา หาวิธีดำเนินการให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชน หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องเข้าไปดูแล ให้ความรู้ทางกฎหมาย ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

ด้านนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ร่วมหารือแนวทางป้องกันการแอบอ้างหาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ จากกรณีล่อซื้อกระทงลายการ์ตูน

โดยย้ำว่า การดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิถือเป็นการละเมิด แนะก่อนรับงานต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และ
ป้องกันการถูกล่อลวงให้กระทำผิด

ขณะที่ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา เห็นว่า เรื่องในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากเป็นไปตาม ข้อเท็จจริงตามข่าว ประกอบกับแนวพิพากษาศาลฎีกา จะพบว่าคนที่โทรสั่งให้ทำกระทงรูปการ์ตูนอาจเป็นผู้ที่มีส่วนในการกระทำความผิดด้วย โดยล่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีสิทธิร้องทุกข์กล่าวโทษผู้อื่น เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย อีกทั้งพยาน หลักฐานที่ได้มาจากการล่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาจถือว่าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

หากมีเรื่องในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก ขอแนะคำให้ผู้ที่ถูกจับกุมใช้สิทธิตมกฎหมายของตน โดยฉพาะสิทธิที่จะมีทนายความ และหากผู้ที่ถูกจับกุมเป็นเด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถร้องขอให้มีสหวิชาชีพร่วมฟังการสอบสวนได้ ในส่วนของตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ควรทำตามกระบวนการที่ถูกต้อง

และฝ่ายตำรวจก็ควรตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อไม่ให้บุคคลบางกลุ่มที่มีเจตนาแสวงหาประโยชน์ในเรื่องนี้อาศัยการจับกุมมาต่อรองให้ได้รับค่ายอมความอย่างไม่เป็นธรรม

X