ATK RT-PCR กทม. จุดตรวจโควิด ผล ATK เป็นบวก ยืนยันติดโควิด โควิด-19

เปิด 14 จุดตรวจยืนยันเเบบ RT-PCR สำหรับผู้มีผล ATK เป็นบวก

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่รับ walk in ต้องนัดจองล่วงหน้าเท่านั้น

Home / NEWS / เปิด 14 จุดตรวจยืนยันเเบบ RT-PCR สำหรับผู้มีผล ATK เป็นบวก

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • กทม. เปิด 14 จุดตรวจยืนยันติดโควิดสำหรับผู้มีผล ATK เป็นบวก ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่รับ walk in ต้องนัดจองล่วงหน้า
 • เมื่อได้รับนัดหมายแล้ว ให้นำใบผลตรวจ ATK หรือรูปถ่าย ATK self test คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมนำบัตรตัวจริงไปแสดง
 • ขอให้งดการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

กทม. เปิด 14 จุดตรวจยืนยันติดโควิดสำหรับผู้มีผล ATK เป็นบวก ฟรี ไม่รับ walk in ต้องนัดจองล่วงหน้า

วันที่ (11 ส.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการตรวจยืนยันผลโควิด-19 หลังจากตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือรับบริการตรวจคัดกรองที่สถานพยาบาล ด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit หรือ ATK แล้วพบว่าผลเป็นบวก ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยเข้าข่าย ซึ่งผลที่ได้ยังไม่ 100% สามารถรับบริการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ได้ที่จุดบริการของกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า เพื่อลดความแออัด และความเสี่ยงในการแพร่ระบาด จึงขอให้โทรศัพท์นัดหมายวันเวลาเข้ารับการตรวจล่วงหน้ากับจุดที่ต้องการไปตรวจ โดยไม่รับ walk in เมื่อได้รับนัดหมายแล้ว ให้นำใบผลตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit หรือรูปถ่าย ATK self test คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดง เพื่อขอตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ตามวันเวลาที่ได้รับนัดหมาย ได้ที่จุดตรวจ 14 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร

จุดตรวจ RT-PCR ทั้ง 14 แห่ง มีดังนี้

 1. ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร โทร.09-1884-3231
 2. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โทร.09-8270-0825
 3. วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง โทร.09-8270-0825
 4. วัดสุทธิวราราม เขตสาทร โทร.08-6957-3514
 5. วัดไทร เขตบางคอแหลม โทร.06-6005-2868
 6. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก เขตหนองจอก โทร.08-2348-7468, 09-5470-3205
 7. ร้านจงกั๋วเหยียน เขตลาดกระบัง โทร.09-1884-3231
 8. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร.09-1884-3231
 9. อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน สำนักการระบายน้ำ เขตประเวศ โทร.09-8270-0825
 10. วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย โทร.08-7331-0968
 11. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา โทร.08-7166-2626
 12. จุดตรวจใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธน) เขตคลองสาน โทร.0-2023-9900
 13. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เขตบางแค โทร.09-6010-3099
 14. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน โทร.08-7166-2626, 08-6303-1979

ทั้งนี้ การให้บริการตรวจหาเชื้อดังกล่าวเป็นการโทรนัดหมายล่วงหน้าสำหรับประชาชนที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ที่เป็นบวกเท่านั้น ขอความร่วมมือให้งดการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ได้แก่

 • เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
 • เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
 • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
 • สแกนแอพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด