Surfskate สังคม เซิร์ฟสเก็ต เด็ก เล่นกีฬา

เตือน การเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ไม่ควรเล่นเซิร์ฟสเก็ตบนท้องถนน หรือที่รถวิ่ง เเต่ควรใช้พื้นที่กว้าง และปลอดภัย

Home / NEWS / เตือน การเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • ม.มหิดล เตือนไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเล่นเซิร์ฟสเก็ต เหตุการรักษาสมดุลร่างกายยังไม่เต็มที่ในการควบคุมอุปกรณ์
  • ข้อดีของการเล่น นอกจากได้ออกกำลังกาย ฝึกกล้ามเนื้อ และการทรงตัวแล้ว ยังช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะ EF ด้วย
  • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ไม่ควรเล่นเซิร์ฟสเก็ตบนท้องถนน หรือที่รถวิ่ง เเต่ควรใช้พื้นที่กว้าง และปลอดภัย

ม.มหิดล เตือนไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเล่นเซิร์ฟสเก็ต เหตุการรักษาสมดุลร่างกายยังไม่เต็มที่ในการควบคุมอุปกรณ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวและหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ โดยมากเป็นการเล่นซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บ ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เพราะยังไม่สามารถทรงตัวในอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวนี้ได้ เนื่องจากการประสานงานของกล้ามเนื้อและสมองซึ่งนำไปสู่การรักษาสมดุลของร่างกายในการควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนั้นยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่

ส่วนเด็กที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไปเล่นได้ แต่จะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่จะต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ควรเล่นเซิร์ฟสเก็ตในบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายโดยไม่คาดฝันได้

ข้อดีของการเล่นเซิร์ฟสเก็ต

ซึ่งนอกจากได้ออกกำลังกาย ฝึกกล้ามเนื้อ และการทรงตัวแล้ว ยังช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะEF (Executive Functions) ในการมุ่งสู่เป้าหมาย โดยตั้งใจไว้ว่าจะต้องเล่นให้เป็นให้ได้ แล้วเริ่มต้นฝึกเป็นขั้นตอน ยอมเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆ มีผู้ดูแล ฟังคนสอน จำ และนำมาใช้จริง ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ และสุขใจจากการบรรลุเป้าหมายในการฝึกเป็นระยะๆ จากท่าง่ายๆ จนประสบความสำเร็จในท่ายากๆ

การป้องกันตัวระหว่างเล่นเซิร์ฟสเก็ต

ทั้งนี้ ควรฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง คือสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกกันกระแทก สนับเข่า และสนับศอก ฯลฯ ทุกครั้ง และรับผิดชอบต่อผู้อื่น โดยจะต้องไม่ออกไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตบนท้องถนน หรือที่รถวิ่ง รวมทั้งจะต้องระมัดระวังไม่ให้ไปชนผู้สัญจรรอบข้างด้วย ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมจะต้องเป็นพื้นที่กว้าง และปลอดภัย โดยยังควรต้องรักษาระยะห่างด้วยการสลับกันเล่น

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันกำลังตกอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ต้องมีการ Work From Home เเละสั่งปิดสถานที่หลายเเห่ง เช่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา เเต่เนื่องจากกระแสนิยมการเล่นเซิร์ฟสเก็ต (Surfskate) กำลังมาเเรงในทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือ เด็กและวัยรุ่นไทย ทำให้ต้องกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยและการบาดเจ็บ หากขาดการดูแลและเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม