ครม. งบกลาง บุคลากรการเเพทย์ วัคซีนโควิด-19 สธ. อนุมัติงบกลาง

ครม.อนุมัติงบ 1.8 พันล้าน เป็นค่าตอบแทนบุคลากรฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล

เนื่องจากบุคลากรด้านการแพทย์ต้องปฏิบัติงานด้านการป้องกัน สอบสวน คัดกรอง รักษาพยาบาลทั้งในเวลาและนอกเวลา

Home / NEWS / ครม.อนุมัติงบ 1.8 พันล้าน เป็นค่าตอบแทนบุคลากรฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • ครม. อนุมัติงบกลาง 12,669 ล้านบาท ให้กับ สธ. เป็นค่าตอบแทนด้านความเสี่ยง-OT-ค่าใช้จ่ายบริการอื่น ๆ
  • อีกทั้งอนุมัติงบกลาง 1.8 พันล้านบาท เป็นค่าตอบแทนบุคลากรการแพทย์ที่บริการฉีดวัคซีนด่านหน้าหรือนอกสถานพยาบาล

ครม. อนุมัติงบกลาง 12,669 ล้านบาท ให้กับ สธ. เป็นค่าตอบแทนด้านความเสี่ยง-OT-ค่าใช้จ่ายบริการอื่น ๆ

วันนี้ (10 ส.ค. 64 ) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวนเงิน 12,669,218,318 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุข สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา (OT) ค่าตอบแทนคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา/บุคคลภายนอก ค่าใช้สอยและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติกรอบวงเงินจำนวนเงิน 12,576,629,322 บาท ซึ่งเดิมกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) แต่เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง จึงจะขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมเดิม และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระยะการระบาดระลอกเมษา 2564 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน คือเมษายน- กันยายน 2564 นี้

อนุมัติงบกลาง 1.8 พันล้านบาท จัดหาค่าตอบแทนให้บุคลากรบริการฉีดวัคซีนด่านหน้า

นายอนุชา เผยอีกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวนเงิน 1,877,455,000 บาท กรณีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกสถานพยาบาล

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติงานด้านการป้องกัน สอบสวน คัดกรอง รักษาพยาบาลทั้งในเวลาและนอกเวลา ซึ่งเป็นภารกิจที่หนัก เร่งด่วน ฉุกเฉิน เป็นด่านหน้าในการเผชิญกับความเสี่ยงมาตลอด ประกอบกับนโยบายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนในประเทศไทย

ดังนั้น บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงมีภาระงานเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากภารกิจปกติซึ่งมีมากเกินอัตรากำลัง จึงจำเป็นต้องระดมบุคลากรในงานสนับสนุนอื่น ๆ มาช่วยปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่จำกัดเร่งด่วน ให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายและเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในส่วนที่รัฐบาลสามารถตอบแทนให้ได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติของราชการ

ทั้งนี้ จึงได้มีการพิจารณาจัดหาค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลในปีงบประมาณ 2564 นี้ด้วย