ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.40

วันสุดท้าย!! จ่ายเงินสมทบงวดแรก ผู้ประกันตน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา

ก่อนหน้านี้ ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40

Home / NEWS / วันสุดท้าย!! จ่ายเงินสมทบงวดแรก ผู้ประกันตน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40
  • ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด
  • ทางสำนักงานประกันสังคม เผย ได้ขยายเวลาชำระเงินสมทบงวดแรก ภายในวันนี้ (10 ส.ค.) เป็นวันสุดท้าย
  • ย้ำผู้ที่สมัครให้รีบชำระเงินงวดแรก พร้อมได้รับสิทธิเงินเยียวยาช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ 5,000 บาท และให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา

สำนักงานประกันสังคมได้ขยายเวลาชำระเงินสมทบงวดแรก ภายในวันนี้ (10 ส.ค.) เป็นวันสุดท้าย ขอย้ำผู้ที่สมัครให้รีบชำระเงินงวดแรก ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส, เคาน์เตอร์บิ๊กซี, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ Mobile Application ShoppyPay ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง เมื่อผู้สมัครชำระเงินสมทบแล้ว จะมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายทันที พร้อมได้รับสิทธิเงินเยียวยาช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

X