ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ข่าวสดวันนี้

ประกาศควบคุมจราจรทางน้ำซ้อมขบวนพยุหยาตราชลมารค 12 พ.ย. นี้

           การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราวในวันที่12 พฤศจิกายน2562 สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 ขอความร่วมมือเรือทุกลำงดจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี ขอความร่วมมือเรือทุกลําที่เดินเรือผ่านบริเวณที่จอดเรือพระราชพิธีให้เดินเรือช้าและเบาระมัดระวังไม่ให้คลื่นของเรือไปกระทบและสร้างความเสียหายต่อเรือพระราชพิธีจนกว่างานพระราชพิธีจะแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามกองทัพเรือได้เผยแพร่กำหนดการซ้อมกำลังพลฝีพายและเตรียมจัดขบวนเรือพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  โดยมีกำหนดการซ้อมย่อยอีกจำนวน 4 ครั้งในวันที่12, 19, 26 พฤศจิกายนและวันที่ 3 ธันวาคม2562 ส่วนการซ้อมใหญ่จำนวน…

Home / NEWS / ประกาศควบคุมจราจรทางน้ำซ้อมขบวนพยุหยาตราชลมารค 12 พ.ย. นี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมควบคุมการจราจรทางน้ำประกาศควบคุมจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยชั่วคราว
  • มาตรการนี้มีเพื่อซ้อมขบวนพยุหยาตราชลมารควันที่12 พ.ย. 62

          

การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราวในวันที่12 พฤศจิกายน2562 สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562

  • ขอความร่วมมือเรือทุกลำงดจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี
  • ขอความร่วมมือเรือทุกลําที่เดินเรือผ่านบริเวณที่จอดเรือพระราชพิธีให้เดินเรือช้าและเบาระมัดระวังไม่ให้คลื่นของเรือไปกระทบและสร้างความเสียหายต่อเรือพระราชพิธีจนกว่างานพระราชพิธีจะแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตามกองทัพเรือได้เผยแพร่กำหนดการซ้อมกำลังพลฝีพายและเตรียมจัดขบวนเรือพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 

โดยมีกำหนดการซ้อมย่อยอีกจำนวน 4 ครั้งในวันที่12, 19, 26 พฤศจิกายนและวันที่ 3 ธันวาคม2562 ส่วนการซ้อมใหญ่จำนวน 1 ครั้งในวันที่9 ธันวาคม 2562

X