food delivery ข้อปฏิบัติ ผู้ขนส่งอาหาร มาตรการโควิด-19 โควิด-19 ไรเดอร์

กรมอนามัย ย้ำ 9 แนวทางลดการติดและแพร่เชื้อCovid19 สำหรับ ไรเดอร์ส่งอาหาร

คัดกรองและประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และบันทึกข้อมูลตนเอง หากมีอาการป่วยให้หยุดงานทันที

Home / NEWS / กรมอนามัย ย้ำ 9 แนวทางลดการติดและแพร่เชื้อCovid19 สำหรับ ไรเดอร์ส่งอาหาร

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • กรมอนามัย ย้ำไรเดอร์ส่งอาหาร ปฏิบัติตามแนวทาง 9 แนวทาง เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อโควิด-19
 • ผู้ขนส่งอาหาร (Rider) ควรอยู่ห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามวางอาหารบนพื้น
 • ผู้รับอาหาร ให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่องหรือโต๊ะแบบพับได้ และให้ยืนห่างจากผู้ส่งอาหาร อย่างน้อย 1 เมตร

กรมอนามัย เน้นย้ำไรเดอร์ส่งอาหาร ปฏิบัติตาม 9 แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 หากมีอาการป่วยให้หยุดงานทันที

วันนี้ (6 ส.ค. 64) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างในขณะนี้ ความนิยมในธุรกิจการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่มีมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานที่ต้องอยู่กับบ้าน ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินในปี 2563 พบว่ามีบริการส่งอาหาร 66 – 68 ล้านครั้งต่อปี และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นปีละกว่าร้อยละ 70

โดยจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจำนวนการใช้บริการ เดลิเวอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์ช่วงนี้ผู้ขนส่งอาหาร (Rider) ในฐานะคนกลางสำหรับการส่งต่ออาหารจากร้านค้าไปยังผู้บริโภคต้องคุมเข้มความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 จึงขอให้ผู้ขนส่งอาหาร (Rider) ยึดมาตรการทั้ง 9 แนวทาง ดังนี้

 • คัดกรองและประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และบันทึกข้อมูลของตนเอง หากมีอาการป่วยให้หยุดงานและไปพบแพทย์ทันที
 • กล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะต้องแข็งแรง ปกปิดมิดชิด และทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน
 • สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 • รอรับอาหารในจุดที่ร้านกำหนด
 • งดรวมกลุ่มพูดคุย สูบบุหรี่ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ณ จุดพักคอย
 • ตรวจสอบความสะอาดของกล่องบรรจุอาหารทันทีหลังได้รับจากร้านอาหาร
 • ไม่เปิดกล่องบรรจุอาหารจนกว่าจะถึงมือผู้สั่งซื้อ และก่อนเปิดกล่องทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด
 • ทำความสะอาดมือและถุงมือก่อนและหลังการรับ-ส่งอาหาร โดยให้ผู้ขนส่งอาหาร (Rider) ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้ส่ง-ผู้รับอาหาร

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า สำหรับผู้ประกอบการที่มีระบบบริการอาหารแบบเดลิเวอรีในการจัดส่งให้กับผู้ซื้อ ต้องเน้นย้ำให้ผู้ขนส่งอาหาร (Rider) ควรอยู่ห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามวางอาหารบนพื้น สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส นานกว่า 5 นาที

ในส่วนของผู้สั่งซื้ออาหารหรือผู้บริโภคให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่องหรือโต๊ะแบบพับได้ และให้ยืนห่างจากผู้ขนส่งอาหาร (Rider) อย่างน้อย 1 เมตร หลังจากรับอาหาร ให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี e -payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน ก็จะช่วยให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงโควิด–19 ได้

X