12 เขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลับต่างจังหวัด ตจว. ผู้ติดเชื้อโควิด โควิด-19

สธ. เผยผู้ติดเชื้อโควิดกลับ ตจว. เกือบแสนคน ใน 1 เดือน มากสุดพื้นที่ภาคอีสาน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • สธ. เผย ผู้ติดเชื้อโควิดกลับ ตจว.เกือบแสนคน ในรอบ 1 เดือน มากสุดเป็นภาคอีสาน เขตสุขภาพ 7-8-9-10
  • ประชาชนที่กลับต่างจังหวัด ให้ติดต่อสอบถาม สปสช. เพื่อประเมินอาการก่อนเดินทาง หากเกิดภาวะฉุกเฉินโทร 1669
  • สธ. ปรับบทบาทการทำงานของบุคลากรการเเพทย์ เพื่อต้องการลดภาระ อาทิเช่น ให้ทันตแพทย์ช่วยเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ
  • เเนะให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีน เป็นซิโนแวคเข็มเเรก ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า โดยฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์

สธ. เผย ผู้ติดเชื้อโควิดกลับ ตจว.เกือบแสนคน ในรอบ 1 เดือน มากกว่าครึ่งเป็นภาคอีสาน 4 เขตสุขภาพ

วันนี้ (5 ส.ค. 64) นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเพจกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ การบริหารจัดการนำผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาว่า ว่า หลังจากประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้มีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล กลับสู่ภูมิลำเนาจำนวนมาก และมีผู้ติดเชื้อเดินทางกลับไปด้วย

จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อเดินทางจาก กทม.และปริมณฑลไปในต่างจังหวัดทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ และเข้าระบบการดูแลรักษาแล้ว 94,664 คน มากกว่าครึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน คือ เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 13,022 ราย เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 13,761 ราย เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 17,293 ราย และเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 9,821 ราย

ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในภาคอื่น ๆ ได้เเก่

ภาคเหนือ

เขตสุขภาพที่ 3 : 4,447 ราย

เขตสุขภาพที่ 2 : 5,125 ราย

เขตสุขภาพที่ 3 : 7,515 ราย

ภาคกลางและตะวันออก

เขตสุขภาพที่ 4 : 4,711 ราย

เขตสุขภาพที่ 5 : 7,871 ราย

เขตสุขภาพที่ 6 : 8,691 ราย

ภาคใต้

เขตสุขภาพที่ 11 : 1,424 ราย

เขตสุขภาพที่ 12 : 983 ราย

ประชาชนที่กลับต่างจังหวัด ให้ติดต่อสอบถาม สปสช. เพื่อประเมินอาการก่อนเดินทาง

โดยหลายจังหวัดมีการจัดทำโครงการรับผู้ติดเชื้อกลับบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดยานพาหนะรับส่ง และล่าสุด ภาครัฐมีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย จัดบริการรับผู้ติดเชื้อกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ชุมชน

ส่วนประชาชนที่จะกลับต่างจังหวัดสามารถติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับ สปสช. เพื่อประเมินอาการก่อนเดินทาง ขณะเดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด เตรียมยารักษาโรคประจำตัวให้พร้อม หากเกิดภาวะฉุกเฉินโทร 1669 และหากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำให้ล้างมือก่อนและหลังใช้

“ประชาชนที่จะกลับต่างจังหวัดขอให้ติดต่อประสานงานล่วงหน้า จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โดยจะได้รับการประเมินอาการว่าอยู่ในระยะใด หากอาการมากอาจจะประสานดูแลก่อนการเดินทาง ส่วนที่เดินทางได้จะได้รับคำแนะนำ เมื่อไปถึงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาเตรียมรอรับ ทั้งสถานีรถไฟ รถบัส หรือจุดนัดแนะ เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย แยกอาการตามความรุนแรง อาจเอกซเรย์ปอด เพราะหลายคนไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แต่ติดเชื้อในปอดจะได้เตรียมรักษา”

สธ. ปรับบทบาทการทำงานของบุคลากรการเเพทย์ เพื่อต้องการลดภาระ

สำหรับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย รักษาได้ทั้งในโรงพยาบาลสนาม ที่บ้าน และชุมชน ส่วนกลุ่มสีเหลือง อาการปานกลาง พิจารณารักษาในโรงพยาบาลชุมชน บางจังหวัดที่มีการติดเชื้อมากได้จัดเป็นโรงพยาบาลโควิดโดยเฉพาะ และกลุ่มสีแดง มีอาการรุนแรง มีอาการเหนื่อย ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง รักษาในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมามีการเพิ่มเตียง ICU รองรับแล้ว และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ จากการดำเนินงานทั้งหมดจะช่วยให้มีเตียงรับผู้ป่วยรักษาได้อย่างเหมาะสมตามอาการ

นพ.ธงชัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัดมีภาระงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดทีมเข้ามาช่วยเหลือพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ดูแลผู้ติดเชื้อในพื้นที่และดูแลผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมารักษา กระทรวงสาธารณสุขจึงปรับบทบาทการทำงานของบุคลากร เช่น ทันตแพทย์ช่วยเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ ลดภาระแพทย์ พยาบาล หรือให้เภสัชกรและนักวิชาการสาธารณสุขมาช่วยทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow) รวมทั้งกรมสุขภาพจิตได้มีการวางระบบให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการดูแลขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เหนื่อยล้าจากการทำงานต่อสู้กับโควิดมาอย่างยาวนานเกือบ 2 ปี

นอกจากนี้ ต่างจังหวัดยังส่งทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรมาช่วยงานส่วนกลาง และยังมีคนไข้กลับไปจังหวัดตัวเอง ก.ค. ก็เกือบแสนราย เป็นภาระซ้อนกันสองส่วน แต่เป็นหน้าที่ที่พวกเราทำเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัย โดยขวัญกำลังใจผู้บริหาร รัฐบาลพยายามดูแล ซึ่งช่วงวิกฤตคงไม่สบายที่จะไปทำงานโดยไม่มีปัญหา และระยะยาวนานก็เหนื่อยล้า หลายคนเริ่มมีปัญหา กรมสุขภาพจิตมีการวางระบบดูแล

เเนะให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีน เป็นซิโนแวคเข็มเเรก ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า

นพ.ธงชัย ฝากข้อความถึงประชาชน ให้ดูแลสุขภาพตนเองและเชิญชวนไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ทั้งผู้สูงอายุ 60 ปี 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ โดยวัคซีนที่แนะนำรอบหลัง คือซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้าห่าง 3 สัปดาห์ ข้อมูลชัดเจนว่าฉีดแบบนี้ดีกว่าซิโนแวค 2 เข็ม และเท่ากับแอสตร้าฯ 2 เข็ม โดยภูมิต้านทานขึ้นมาเท่ากันแต่ระยะเวลาสั้นกว่าใช้เวลาภูมิขึ้นเต็มที่ 5 สัปดาห์ แต่แอสตร้าฯ 2 เข็มใช้เวลา 12-14 สัปดาห์จะล่าช้าไป ซึ่งจะช่วยฉีดลดป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้


แท็ก: NEWS , , , , , ,

RELATED

กรมวิทย์ฯ เผย ยาตำรับสมุนไพรลดไข้ ยับยั้งเชื้อโควิดในหลอดทดลองได้

กรมวิทย์ฯ เผย ยาตำรับสมุนไพรลดไข้ ยับยั้งเชื้อโควิดในหลอดทดลองได้

กรมวิทย์ฯ ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาของยาตำรับห้าราก และยาตำรับประสะเปราะใหญ่

รับมือโควิด! แพทย์ใหญ่ เปิด รพ.สนาม เตรียมรับสถานการณ์เตียงเต็ม โควิดระลอกใหม่

รับมือโควิด! แพทย์ใหญ่ เปิด รพ.สนาม เตรียมรับสถานการณ์เตียงเต็ม โควิดระลอกใหม่

ทีมแพทย์ รพ.ตำรวจ ปิดโรงยิม ผุดรพ.สนาม เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด โอมิครอนระบาด ในเดือนมกราคม 2565 กรณีเตียง โรงพยาบาล – hospitel รร.โซลทวิน เต็ม เมื่อวันที่…

Solar for Lives โครงการพลังงานสะอาดสำหรับโรงงพยาบาลชุมชนเพื่อความยั่งยืน

Solar for Lives โครงการพลังงานสะอาดสำหรับโรงงพยาบาลชุมชนเพื่อความยั่งยืน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือโครงการสิ่งแวดล้อม “Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

อภ. จำหน่ายชุดตรวจ ATK ราคา 35 บาทต่อชุด เริ่ม 14 ม.ค.65

อภ. จำหน่ายชุดตรวจ ATK ราคา 35 บาทต่อชุด เริ่ม 14 ม.ค.65

องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายชุดตรวจATK โครงการ “ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” ราคา 35 บาทต่อชุด

กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย แอสตร้าฯ – ไฟเซอร์ ได้ภูมิคุ้มกันเท่าไร?

กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย แอสตร้าฯ – ไฟเซอร์ ได้ภูมิคุ้มกันเท่าไร?

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน

นักวิทย์ยังสงสัย สายพันธุ์ Deltacron อาจแค่การปนเปื้อนในแล็บไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่

นักวิทย์ยังสงสัย สายพันธุ์ Deltacron อาจแค่การปนเปื้อนในแล็บไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่

ประเด็นสำคัญ ประเทศไซปรัสมีการรายงานพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Deltacron ซึ่งระบุว่า เป็นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์เดลต้า และโอมิครอน ในขณะนี้ ยังไม่มีรายงานยืนยันที่ชัดเจนอื่น ๆ เช่น แผนภูมิวิวัฒนาการ หรือ ลำดับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ที่เชื่อมโยงได้…

เตรียมเปิดศูนย์พักคอย พร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19

เตรียมเปิดศูนย์พักคอย พร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19

ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอย เกียกกาย เขตดุสิต รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Honda ส่งมอบชุด PPE ที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกใส ให้โรงพยาบาล 4 แห่งป้องกันโควิด-19

Honda ส่งมอบชุด PPE ที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกใส ให้โรงพยาบาล 4 แห่งป้องกันโควิด-19

ฮอนด้า เดินหน้าเป็นองค์กรสร้างสังคมปลอดมลพิษ สนับสนุนพนักงานลดขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน พร้อมส่งมอบชุด PPE ที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกใส ให้โรงพยาบาล 4 แห่งป้องกันโควิด-19

กองทัพเรือ ยืนยัน ไม่เสนอของบฯ ซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3

กองทัพเรือ ยืนยัน ไม่เสนอของบฯ ซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3

กองทัพเรือ ยืนยัน ไม่เสนอของบฯ ซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3 เน้นซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ดูแลสวัสดิการกำลังพล

X