สมัครทหาร เกณฑ์ทหาร

เห็นด้วยไหม ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจแทน

พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ยื่นเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยอ้างอิงถึงหลักการตามแนวทางของพรรค คือ…

Home / NEWS / เห็นด้วยไหม ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจแทน

ประเด็นน่าสนใจ

  • มาตรการนี้หวังลดจำนวนทหาร และเน้นการฝึกกำลังพลให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
  • ส่วนการเกณฑ์ทหารจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดสงคราม
  • ร่างกฎหมายใหม่นี้เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมหนีทหารด้วย

พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

ยื่นเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยอ้างอิงถึงหลักการตามแนวทางของพรรค คือ ต้องการปฏิรูปกองทัพ และยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ที่กองทัพใช้เป็นนโยบายบังคับมากว่า 100 ปี

การเป็นทหาร ต้องเกิดจากความสมัครใจเท่านั้น

โดย พล.ท.พงศกร ย้ำว่า นโยบายการเกณฑ์ทหารของพรรคจะกระทำก็ต่อเมื่อเกิดภัยสงคราม โดยให้อำนาจคณะรัฐมนตรีในการเรียกเกณฑ์ทหารภายใน 1 ปี โดย 3 เดือนแรกจะฝึกขั้นต้น ส่วนอีก 3 เดือนฝึกขั้นสูง ส่วนอีก 6 เดือนสุดท้าย คือรอดูสถานการณ์ และจะลดอายุการเกณฑ์ทหารจาก 21 ปี มาเป็น 18 ปี

นอกจากนี้ เนื้อหาของร่างแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังได้กำหนดขอบเขตกรณีไม่มีภัยสงครามเกิดขึ้นก็จะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร แต่จะเปิดรับเฉพาะความสมัครใจเท่านั้น เพื่อจำกัดจำนวนทหารให้ลดน้อยลง

และจะเน้นการฝึกของกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ และมีกติกาเหมือนทหารต่างประเทศ พร้อมนำงบประมาณที่เหลือมาเพิ่มเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และกองทุนการศึกษาให้กับกำลังพลแทน

รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันว่า ช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านระบบการเกณฑ์ทหาร จะไม่ส่งผบกระทบหรือเกิดช่องว่างในการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิม รวมถึงจะมีการนิรโทษกรรมให้ผู้ที่หนีทหารก่อนกฎหมายใช้บังคับด้วย

ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้โรงเรียนนายร้อยมีการฝึกนายทหารชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลที่จบปริญญาตรี พร้อมเรียกร้องให้พรรคการเมืองที่เคยหาเสียงไว้เป็นแนวร่วมผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นทหารอาชีพด้วยความเต็มใจ

มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้เหล่าทัพตั้งคณะกรรมการศึกษาการยกเลิกเกณฑ์ทหารของพรรคอนาคตใหม่แล้ว พร้อมเปรียบเทียบหลักการของการเกณฑ์ทหารที่กองทัพใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างความมั่นคงของกองทัพและประเทศชาติ