สป.มท. สมัครสอบ สมัครงาน สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สป.มท. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราแรกบรรจุ 85 อัตรา

ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย…

Home / NEWS / สป.มท. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราแรกบรรจุ 85 อัตรา

ประเด็นน่าสนใจ

  • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง
  • ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยมีอัตราการบรรจุครั้งแรก จำนวน 85 อัตรา

ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง

ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีอัตราการบรรจุครั้งแรก จำนวน 85 อัตรา

ซึ่งผู้ที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.) สามารถสอบได้ แต่เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ซึ่งจะจัดสอบให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) แล้วค่อยนำหลักฐาน หนังสือรับรองผลการสอบ ภาค.ก. มายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวต่อว่า สำหรับระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศการรับสมัครซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2) ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

3) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดตามประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.personnel.moi.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว “ประกาศ สป.มท. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ”