ปิดโรงงาน เลิกจ้างพนักงาน

รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เผย!! โรงงานเปิดใหม่มากกว่าปิด

นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงตัวเลขการปิดและเปิดของโรงงานในปี 2562 ว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 12 พ.ย. 62 ถึงแม้ว่ามีการยื่นขอปิดกิจการโรงงานจำนวน 1,391…

Home / NEWS / รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เผย!! โรงงานเปิดใหม่มากกว่าปิด

ประเด็นน่าสนใจ

  • รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงตัวเลขการปิด – เปิดของโรงงาน
  • โดยระบุว่า ปี 2562 ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 12 พ.ย. 62 มีการยื่นขอปิดกิจการโรงงานจำนวน 1,391 โรงงาน

นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงตัวเลขการปิดและเปิดของโรงงานในปี 2562 ว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 12 พ.ย. 62 ถึงแม้ว่ามีการยื่นขอปิดกิจการโรงงานจำนวน 1,391 โรงงาน แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่ซึ่งมีถึง 2,889 โรงงาน พบว่าโรงงานเปิดใหม่ยังมากกว่าปิดกิจการสูงถึง 107%

ในส่วนของแรงงานถึงแม้ว่ามีการเลิกจ้างงานจากการปิดกิจการจำนวน 35,533 คน แต่มีการจ้างงานจากการประกอบกิจการใหม่สูงถึง 84,033 คน และมีการจ้างงานเพิ่มจากการขยายโรงงานอีกจำนวน 84,704 คน ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีโรงงานหลายแห่งต้องการรับแรงงานเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก

ขณะที่การลงทุนใหม่จากการประกอบกิจการใหม่และการขยายกิจการโรงงานเดิม พบว่าในปี 2562 มีเงินลงทุนเพิ่มเติมในกิจการโรงงานถึง 431,216 ล้านบาท สูงกว่าปีแล้วถึง 36.6%

อย่างไรก็ตาม หากแยกรายละเอียดตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่าปี 2562 ไม่ใช่ตัวเลขการปิดโรงงานสูงสุดแต่อย่างใด

ที่มาจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

X