เกษตรกรพะเยาผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนขาย สร้างรายได้ดี

เกษตรกรในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ออกจำหน่ายในนามปุ๋ยฟาร์มบ้านสวน สร้างรายได้เป็นอย่างดี นายโพธ์ รักสัตย์ ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านร่องดู่ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา…

Home / NEWS / เกษตรกรพะเยาผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนขาย สร้างรายได้ดี

เกษตรกรในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ออกจำหน่ายในนามปุ๋ยฟาร์มบ้านสวน สร้างรายได้เป็นอย่างดี

นายโพธ์ รักสัตย์ ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านร่องดู่ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พาผู้สื่อข่าวเข้าดูบ่อเลี้ยงไส้เดือน ที่เขาทำไว้กว่า 40 บ่อ เพื่อทำการผลิตปุ๋ยไส้เดือนไว้ใช้และออกจำหน่าย หลังเขาหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เนื่องจากที่ผ่านมาเขาใช้การผลิตการเกษตรแบบใช้สารเคมีจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงได้นำแนวทางการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริมาใช้ และทำการผลิตปุ๋ยใช้เอง จึงได้ทำการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยไส้เดือนมาใช้

โดยนายโพธิ์ เล่าว่า ตนเองทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่โรงพยาบาลอำเภอจุน นอกจากนั้นยังทำการเกษตรด้วย ซึ่งทำการเกษตรแบบทั่วไป และพบเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่รวมทั้งตนเองด้วยเกิดการเจ็บป่วยซึ่งสาเหตุมาจากเรื่องอาหารการกินที่ไม่ปลอดภัย ตนเองจึงหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ และมีการผลิตปุ๋ยใช้เอง

ซึ่งปุ๋ยไส้เดือนก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งที่ตนเองสนใจ จึงทำการผลิตเริ่มแรกผลิตเพื่อใช้เอง ต่อมามีคนสนใจ จึงทำการผลิตเพิ่มเพื่อจำหน่าย โดยขณะนี้ตนเองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำการผลิตปุ๋ยจำนวน 40 วงบ่อ ในแต่ละรอบ 1 อาทิตย์ก็จะสามารถได้ปุ๋ยประมาณ 100-200 กิโลกรัม โดยจะจำหน่ายเป็นถุงๆละ 1 กิโลกรัม ในราคาถุง 35 บาท 3 ถุง 100 บาท และกระสอบใหญ่จะจำหน่ายที่ 500 บาทต่อกระสอบ

ซึ่งไส้เดือนที่นำมาเลี้ยงจะเป็นพันธ์ AF หรือ อเมริกัน ไนคอร์เร้อ ซึ่งเป็นพันธ์ที่กินเก่งและผลิตปุ๋ยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการผลิตปุ๋ยไส้เดือน ก็จะนำมูลวัวมาหมักประมาณ 1-2 วัน จากนั้นก็จะนำเข้าวงบ่อ และนำแม่พันธ์ไส้เดือนลงใส่ จากนั้นนำอาหารที่เป็นผักใบอ่อนให้ไส้เดือนกิน ไส้เดือนก็จะผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนให้ ในระยะเวลาที่ขึ้นอยู่กับจำนวนแม่พันธ์ไส้เดือนที่นำลงไส่ ซึ่งการผลิตปุ๋ยไส้เดือนสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี