ตัดถนนขึ้นเขา

กว่างซีตัดถนนขึ้นเขา 2,300 กม. พลิกชีวิตหมู่บ้านชนบทบนภูเขา

ต้าฮว่า, 14 พ.ย. (ซินหัว) — อำเภอต้าฮว่าตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานาน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและเต็มไปด้วยดินลูกรัง สภาพแวดล้อมทุรกันดาร ไม่สะดวกอย่างยิ่งต่อการเดินทางไปมาหาสู่ “การตัดถนน” จึงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในการบรรเทาความยากจนของพื้นที่ดังกล่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ภูเขาอันห่างไกลของอำเภอต้าฮว่าแห่งนี้มีถนนสำหรับสัญจรเป็นความยาวทั้งสิ้นกว่า 2,300 กิโลเมตร ภาพเปรียบเทียบระหว่างหุบเขาที่มีถนนปูนซีเมนต์ตัดผ่าน…

Home / NEWS / กว่างซีตัดถนนขึ้นเขา 2,300 กม. พลิกชีวิตหมู่บ้านชนบทบนภูเขา

ต้าฮว่า, 14 พ.ย. (ซินหัว) — อำเภอต้าฮว่าตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานาน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและเต็มไปด้วยดินลูกรัง สภาพแวดล้อมทุรกันดาร ไม่สะดวกอย่างยิ่งต่อการเดินทางไปมาหาสู่

“การตัดถนน” จึงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในการบรรเทาความยากจนของพื้นที่ดังกล่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ภูเขาอันห่างไกลของอำเภอต้าฮว่าแห่งนี้มีถนนสำหรับสัญจรเป็นความยาวทั้งสิ้นกว่า 2,300 กิโลเมตร

 • ภาพเปรียบเทียบระหว่างหุบเขาที่มีถนนปูนซีเมนต์ตัดผ่าน
 • (ซ้าย บันทึกภาพวันที่ 11 พ.ย. 2019) และภาพหุบเขาที่ไม่มีถนนตัดผ่าน
 • (ขวา บันทึกภาพวันที่ 3 พ.ย. 2015) ในหมู่บ้านปาห่าว อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์เหยา ต้าฮว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน
 • ภาพเปรียบเทียบระหว่างเมื่อถนนสร้างเสร็จ
 • (ซ้าย บันทึกภาพวันที่ 11 พ.ย. 2019) และภาพนักเรียนปีนลงบันไดไม้เพื่อเดินทางไปโรงเรียน
 • (ขวา บันทึกภาพวันที่ 3 ก.ย. 2015) ในหมู่บ้านน่งหย่ง อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์เหยา ต้าฮว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน
 • ภาพเปรียบเทียบระหว่างเมื่อถนนสร้างเสร็จ
 • (บน บันทึกภาพวันที่ 11 พ.ย. 2019) และภาพชาวบ้านจูงม้าเพื่อแบกสัมภาระขึ้นภูเขา
 • (ล่าง บันทึกภาพวันที่ 18 มิ.ย. 2014) ในหมู่บ้านน่งหย่ง อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์เหยา ต้าฮว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน
 • ภาพเปรียบเทียบระหว่างเมื่อถนนสร้างเสร็จ
 • (บน บันทึกภาพวันที่ 11 พ.ย. 2019) และชาวบ้านเดินข้ามภูเขาหลายลูกเพื่อกลับบ้าน
 • (ล่าง บันทึกภาพวันที่ 15 เม.ย. 2016) ในหมู่บ้านปาห่าว อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์เหยา ต้าฮว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน
 • ภาพเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนเดินกลับบ้านบนถนน
 • (บน บันทึกภาพวันที่ 10 พ.ค. 2019) และภาพนักเรียนเดินกลับบ้านผ่านทางหุบเขาที่ไม่มีถนน
 • (ล่าง บันทึกภาพวันที่ 4 ก.ค. 2012) ในหมู่บ้านน่งหย่ง อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์เหยา ต้าฮว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน
 • ภาพเปรียบเทียบระหว่างเมื่อถนนสร้างเสร็จ
 • (บน บันทึกภาพวันที่ 12 พ.ย. 2019) และภาพนักเรียนเดินขึ้นภูเขาเพื่อกลับบ้าน
 • (ล่าง บันทึกภาพวันที่ 9 ธ.ค. 2016) ในหมู่บ้านน่งเหลียง อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์เหยา ต้าฮว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน
 • ภาพเปรียบเทียบระหว่างเมื่อถนนสร้างเสร็จ
 • (บน บันทึกภาพวันที่ 11 พ.ย. 2019) และภาพชาวบ้านเดินกลับบ้านด้วยเส้นทางเล็กๆ บนภูเขา
 • (ล่าง บันทึกภาพวันที่ 26 ม.ค. 2016) ในหมู่บ้านปาห่าว อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์เหยา ต้าฮว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน

ที่มาจาก สำนักข่าวซินหัว

X