ฉีดวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์ วัคซีนไฟเซอร์

เปิดหลักเกณฑ์ใหม่การฉีด ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้บุคลากรทางการแพทย์

มติจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้คำแนะนำการให้วัคซีนไฟเซอร์ ในบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

Home / NEWS / เปิดหลักเกณฑ์ใหม่การฉีด ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้บุคลากรทางการแพทย์

ประเด็นน่าสนใจ

 • มติจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้คำแนะนำการให้วัคซีนไฟเซอร์ ในบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
 • บุคลากรที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม พิจารณาให้วัคซีน Pfizer กระตุ้น 1 เข็ม
 • บุคลากร ที่ได้รับวัคซีนใด ๆ มาแล้วเพียง 1 เข็ม พิจารณาให้วัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ 2
 • บุคลากรที่ไม่เคยได้วัคซีนใด ๆ มาก่อน พิจารณาให้วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
 • บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิดและไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีน Pfizer 1 เข็ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เรื่อง คำแนะนำการให้วัคซีน covid19 ของไฟเซอร์ (Pfizer) ในบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

คําแนะนําแนวทางการให้วัคซีนไฟเซอร์ สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน คลินิกทางเดิน หายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในสถานที่กักกัน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อื่นๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาล/ หน่วยงานต้นสังกัด

โดยมีหลักการให้วัคซีน ดังนี้

 • 1.บุคลากรที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม พิจารณาให้วัคซีน Pfizer กระตุ้น 1 เข็ม
 • 2.บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดๆ มาแล้วเพียง 1 เข็ม พิจารณาให้วัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ 2 โดยกําหนดระยะห่างระหว่างโดส
  ตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก
 • 3.บุคลากรที่ไม่เคยได้วัคซีนใดๆ มาก่อน พิจารณาให้วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
 • 4. บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิดและไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีน Pfizer 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่พบการติดเชื้อ อย่างน้อย 1 เดือน

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เคยได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้

1.วัคซีน Sinovac เข็มแรกและวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 หรือ
2.วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม หรือ
3.วัคซีน Sinovac 2 เข็ม และได้รับเข็มกระตุ้นด้วย AstraZeneca 1 เข็ม

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณายังไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น เพราะบุคลากรดังกล่าวยังมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงในระยะนี้ เนื่องจากเพิ่งฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม จะมีการพิจารณาข้อมูลวิชาการและดำเนินการให้วัคซีนไฟเซอร์แก่บุคลากรกลุ่มนี้ต่อไปเมื่อมีวัคซีนเข้ามาเพิ่ม

X