ข่าวสดวันนี้ฃ ปลานกแก้ว

สำนักอุทยานแห่งชาติ รณรงค์ ไม่สนับสนุน ไม่ซื้อ ไม่รับประทาน ‘ปลานกแก้ว’

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • สำนักอุทยานแห่งชาติขอรณรงค์ทุกท่านร่วมกันไม่สนับสนุนไม่ซื้อไม่รับประทานปลานกแก้ว
  • หากพบเห็นการจับปลานกแก้วในเขตอุทยานแห่งชาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีประกาศฉบับลงวันที่11 สิงหาคม.. 2558 ห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำอันตรายกับสัตว์ต่างๆทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติหากฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ.. 2504 มาตรา16(3)

ทั้งนี้การนำสัตว์ออกไปหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ประกอบกับมาตรา21 ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติหรืองดเว้นการกระทำใดๆในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา24ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา16(3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ปลานกแก้ว(Parrotfish) เป็นปลาทะเลขนาดกลางชนิดหนึ่งมีเกล็ดขนาดใหญ่จะงอยมีปากยืดหดได้ปากคล้ายนกแก้วซึ่งเป็นที่มาของชื่อปลานกแก้ว 

เนื่องจากปลานกแก้วมีรูปร่างลักษณะและสีสันสวยงามจึงมีผู้นิยมจับมาดูเล่นและนำมาเป็นอาหารทำให้ประชากรปลานกแก้วลดลงส่งผลกระทบระบบนิเวศโดยรวมของทะเลบริเวณนั้นก็จะเสียสมดุลไปอย่างมากปะการังตายมากขึ้นฟื้นตัวช้าและเมื่อเกิดการฟอกสีเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นก็จะฟื้นตัวยากหรือตายไปอย่างถาวร


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

โพลเผยคน 83.15% ไม่เห็นด้วย 15 รัฐมนตรีลาออก เป็น ส.ว.

โพลเผยคน 83.15% ไม่เห็นด้วย 15 รัฐมนตรีลาออก เป็น ส.ว.

  วันนี้ (12 พ.ค. 2562) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นประชาชน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือสวนดุสิตโพล ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง การรับรองส.ส.แบบแบ่งเขต, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และการเข้าสู่ต่ำแหน่ง ส.ว. จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,187…

X