ยกเลิกเกณฑ์ทหาร สมเจตน์ บุญถนอม เกณฑ์ทหาร

พล.อ.สมเจตน์ (ส.ว.) ติงอนาคตใหม่ ชงยกเลิกเกณฑ์ทหาร

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีพรรคอนาคตใหม่ เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร โดยมีหลักการเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ว่า การยกเลิกเกณฑ์ทหาร มีปัจจัยต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะตามมา เช่น 1.ถ้าเปิดรับสมัครแล้ว ได้ไม่ครบตามจำนวนทหารที่ต้องการ มีวิธีการจะทำอย่างไร…

Home / NEWS / พล.อ.สมเจตน์ (ส.ว.) ติงอนาคตใหม่ ชงยกเลิกเกณฑ์ทหาร

ประเด็นน่าสนใจ

  • พล.อ.สมเจตน์ สมาชิกวุฒิสภา ติงพรรคอนาคตใหม่ เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร
  • ตั้งข้อสงสัย หากใช้วิธีรับสมัคร แต่ได้ทหารไม่ครบตามที่ต้องการทำอย่างไร
  • ส.ว.สมเจตน์ เผยอีกว่า ไม่ขอเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีพรรคอนาคตใหม่ เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร โดยมีหลักการเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ว่า การยกเลิกเกณฑ์ทหาร มีปัจจัยต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะตามมา เช่น

1.ถ้าเปิดรับสมัครแล้ว ได้ไม่ครบตามจำนวนทหารที่ต้องการ มีวิธีการจะทำอย่างไร

2.เมื่อผู้สมัครรับราชการครบกำหนดปลดประจำการแล้ว เปิดโอกาสให้สมัครต่อ สมมุติว่า มีผู้สมัครรับราชการเป็นทหารต่อจำนวน 5,000 คน ต่อปี เมื่อรวม 10 ปี จะเท่ากับมีทหารในส่วนนี้ 50,000 นาย จำนวนกำลังพลที่เพิ่มมากขึ้นมาดังกล่าว ประเทศชาติรับภาระงบประมาณที่เพิ่มเติมนี้ไหวไหม

3.เมื่อรับราชการจนอายุครบ 46 ปีแล้ว ต้องพ้นจากราชการ จะดูแลสวัสดิการกำลังพลส่วนนี้อย่างไร

และ 4.ทหารเกณฑ์ เป็นกำลังหลักของกำลังสำรอง หากเกิดภาวะสงครามขึ้น จะระดมพลมาปฏิบัติการรบทันทีได้อย่างไร แต่หากจะคิดมาเกณฑ์ทหารเมื่อเกิดภาวะสงครามเท่านั้น ตนว่า ก็คงไม่ทันต่อภาวะสงครามแน่นอน

พล.อ.สมเจตน์ ยืนยันด้วยว่า จะไม่ขอเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ ส.ส. แต่เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 นั้นสำเร็จยาก

เช่นเดียวกับการแก้ไขมาตราที่เกี่ยวกับที่มา, หน้าที่ และอำนาจของ ส.ว เพราะต้องได้เสียงสนับสนุนของ ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คือ 84 เสียง

X