ชาวสงขลาปลูก ‘มะเดื่อฝรั่ง’ ผลไม้แปลกราคาแพง เชื่ออนาคตรุ่ง

เกษตรกรใน จ.สงขลา รวมกลุ่มปลูกมะเดื่อฝรั่งในเชิงพาณิชย์ ผลไม้แปลกราคาแพง เชื่อเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจ มะเดื่อฝรั่ง หรือ (Figs) เป็นผลไม้แปลกที่มีราคาแพงมากเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงสุดติดอับดับ 1 ใน 10 ของโลก รวมทั้งยังมีสรรพคุณทางยามากมาย กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรักสุขภาพ…

Home / NEWS / ชาวสงขลาปลูก ‘มะเดื่อฝรั่ง’ ผลไม้แปลกราคาแพง เชื่ออนาคตรุ่ง

เกษตรกรใน จ.สงขลา รวมกลุ่มปลูกมะเดื่อฝรั่งในเชิงพาณิชย์ ผลไม้แปลกราคาแพง เชื่อเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจ

มะเดื่อฝรั่ง หรือ (Figs) เป็นผลไม้แปลกที่มีราคาแพงมากเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงสุดติดอับดับ 1 ใน 10 ของโลก รวมทั้งยังมีสรรพคุณทางยามากมาย กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรักสุขภาพ แต่ขณะนี้กลุ่มเกษตรใน จ.สงขลา เริ่มนำมาทดลองปลูกในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ในอนาคต

723000-01

นายสมชาย จันทะสะระ อายุ 44 ปี เกษตรกรในชุมชนป่ากล้วย บ้านฉลุง หมู่ 7 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทุนซื้อต้นพันธุ์มะเดื่อฝรั่งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้นละ 500 บาท จำนวน 40 ต้น มาปลูกร่วมกับผลไม้ในท้องถิ่นและพืชผลชนิดอื่น ๆ ในแปลงเดียวกัน ปลูกระยะห่างประมาณ2 เมตรต่อต้น และเริ่มเห็นผลเพราะหลังจากปลูกมาแค่ 3 เดือน มะเดื่อฝรั่ง ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วในรุ่นแรก และให้ผลผลิตเต็มที่ตั้งแต่ 6 – 8 เดือนขึ้นไป และเป็นการปลูกมะเดื่อฝรั่งแบบเกษตรอินทรีย์ หรือปลอดสารพิษทั้งหมด

723000-03

นายสมชาย บอกว่า ตนได้รวมกลุ่มกับเพื่อนอีก 10 คน ทดลองปลูกเป็นแห่งแรกและเป็นที่เดียวในภาคใต้ หลังจากนำมาปลูกในสวนร่วมกับผลไม้อื่น ๆก็เติบโตดีมากแม้จะปลูกในที่โล่งแจ้งหรือปลูกในบ่อซิเมนต์ ส่วนการดูแลมะเดื่อฝรั่งไม่แตกต่างจากผลไม้ชนิดอื่น ๆ ใส่ปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเองเดือนละครั้งรดน้ำสม่ำเสมอ ส่วนโรคแมลงก็มีบ้าง เช่น หนอนชอนเปลือกและราสนิมแต่ก็สามารถแก้ไขได้

723000-05

ส่วนราคาขายจะขายในราคาประกันกิโลกรัมละ 120 บาทและเป็นการขายกันในกลุ่มที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งอยู่แล้ว แต่หากราคาขายในท้องตลาดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 300-700 บาท ขณะนี้ตนเริ่มตอนกิ่งพันธุ์เองเพื่อขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจมาดูลู่ทางและวิธีการปลูกมะเดื่อฝรั่ง ก็มาดูได้ที่สวนของตนติดต่อได้ที่หมายเลข 082-2898238

 

ที่มา  INN

MThai News

X