ครม. งบประมาณ มาตรการช่วยเหลือ รัฐบาล สวัสดิการจากรัฐบาล เด็กเเรกเกิด

ครม.อนุมัติงบกลาง 3.49 พันล้าน จ่ายเงินหนุนเด็กแรกเกิด

ช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

Home / NEWS / ครม.อนุมัติงบกลาง 3.49 พันล้าน จ่ายเงินหนุนเด็กแรกเกิด

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • ครม.ไฟเขียวงบกลาง 3.49 พันล้าน จ่ายเงินหนุนเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย
  • โดยให้เป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท
  • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

ครม.ไฟเขียวงบกลาง 3.49 พันล้าน จ่ายเงินหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท ช่วยพ่อแม่เด็กที่ได้รับสิทธิกว่า 2.22 ล้านคน

วันนี้ (28 ก.ค. 64) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านพ่อแม่ หรือผู้ปกครองไปยังเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย

สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือน ต.ค.2563 – มิ.ย.2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน

เเต่เนื่องด้วยในเดือน ก.ค.-ก.ย.2564 มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ครม.จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง