สมเด็จพระสันตะปาปา โป๊ปฟรานซิส

‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนทำเนียบฯ นายกฯให้การต้อนรับ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปา
  • โดยช่วงเย็น สมเด็จพระสันตะปาปา เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
  • ประกอบพิธีมิสซาร่วมกับคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่สนามศุภชลาศัย

ที่ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 62 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้สัมผัสพระหัตถ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส แล้วกราบทูลเชิญเสด็จตามพรมแดง ไปยังแท่นรับความเคารพ ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า มีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาตินครรัฐวาติกัน และเพลงชาติไทย ตามลำดับ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จไปยังแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธี

โดยอธิบดีกรมพิธีการทูต ขอประทานพระอนุญาตเบิกผู้มีเกียรติที่มารับเสด็จ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนที่หัวหน้าฝ่ายพิธีการทูตนครรัฐวาติกัน ได้แนะนำคณะผู้ติดตามทางการฝ่ายวาติกันต่อนายกรัฐมนตรี

หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จไปยังตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ฉายพระรูปร่วมกัน ณ บันไดโถง ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนกราบทูลเชิญเสด็จไปยังห้องสีงาช้าง โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กัน ณ ห้องสีงาช้างด้านนอก

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในห้องสีงาช้างด้านใน และกราบทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอก โดยมีคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติ และคณะสื่อมวลชน เข้าเฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะกล่าวถวายการต้อนรับ และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะประทานสุนทรพจน์ ก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะเสด็จออกจากทำเนียบรัฐบาล ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ และเสด็จไปโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ช่วงเย็นมีหมายกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน แล้วเสด็จประกอบพิธีมิสซาร่วมกับคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่สนามศุภชลาศัย ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีไม่น้อยกว่า 70,000 คน วันที่ 22 พ.ย. สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปยังวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม แล้วเสด็จไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเสด็จไปทำพิธีมิสซา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ภายหลังเสร็จสิ้นการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นต่อไป


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

จิตอาสาพระราชทาน เข้าปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ เตรียมรับสมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย

จิตอาสาพระราชทาน เข้าปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ เตรียมรับสมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย

เนื่องด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 และเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร วันนี้กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ที่ประกอบด้วยชาวคริสต์และชาวพุทธ ได้ร่วมเข้าปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ เพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน…

เปิดหมายกำหนดการ ‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนประเทศไทย

เปิดหมายกำหนดการ ‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนประเทศไทย

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ในรอบ 35 ปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม…

โป๊ปฟรานซิสตรัสให้กำจัดอาวุธนิวเคลียร์

โป๊ปฟรานซิสตรัสให้กำจัดอาวุธนิวเคลียร์

BBC รายงานว่า โป๊ปฟรานซิส ตรัสสนับสนุนการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ ระหว่างพระองค์เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ตรัสสนับสนุนการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ ในระหว่างพระองค์เสด็จฯ เยือนเมืองนางาซากิ 1 ใน 2…

จิตอาสาชาวไทยและต่างชาติ ร่วมให้บริการประชาชนที่มารับสมเด็จพระสันตะปาปา ณ วัดราชบพิธฯ และสนามศุภฯ

จิตอาสาชาวไทยและต่างชาติ ร่วมให้บริการประชาชนที่มารับสมเด็จพระสันตะปาปา ณ วัดราชบพิธฯ และสนามศุภฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จากนั้นเสด็จไปประกอบพิธีมิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า…

X