AstraZeneca mRNA ฉีดวัคซีนโควิด วัคซีนโควิด-19 เเอสตร้าเซเนกา ไฟเซอร์

หมอมานพ เผยผลวิจัย ฉีดวัคซีน AZ สลับ mRNA กระตุ้นภูมิใกล้เคียง mRNA 2 เข็ม

ระดับ antibody ในกลุ่มสลับเข็ม (AZ-mRNA) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ AZ-AZ โดยเฉลี่ยราว 10 เท่า

Home / NEWS / หมอมานพ เผยผลวิจัย ฉีดวัคซีน AZ สลับ mRNA กระตุ้นภูมิใกล้เคียง mRNA 2 เข็ม

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • หมอมานพ เผยผลวิจัยเยอรมัน พบว่าการฉีด AZ สลับกับ mRNA กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ AZ
  • อีกทั้งมีระดับใกล้เคียงกับ mRNA-mRNA
  • พบว่า ระดับ antibody ในกลุ่มสลับเข็ม (AZ-mRNA) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ AZ-AZ โดยเฉลี่ยราว 10 เท่า
  • กลุ่ม AZ-mRNA มีผลข้างเคียงจากเข็มแรก (AZ) สูงกว่า แต่เข็มสอง (mRNA) กลับพบน้อยลง

“หมอมานพ” เผยผลวิจัยเยอรมัน พบว่าการฉีด AZ สลับกับ mRNA กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ AZ-AZ และมีระดับใกล้เคียงกับ mRNA-mRNA

วันนี้ (26 ก.ค. 64) ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะ​แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “มานพ พิทักษ์ภากร” ระบุว่า Nature Medicine ตีพิมพ์ผลการสลับวัคซีนระหว่าง AstraZeneca และ mRNA vaccine อีกงานหนึ่ง นับเป็นงานวิจัยชิ้นที่ 3 ที่ตีพิมพ์เป็นทางการ นอกเหนือจากการเผยแพร่ผ่าน preprint มาก่อนหน้านี้หลายงาน รวมถึง Com-COV ซึ่งเป็นการศึกษาใหญ่ที่สุดด้วย

ทีมนักวิจัยจากเยอรมนี ศึกษาผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunogenicity study) เปรียบเทียบกันระหว่างผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca (AZ) หรือ mRNA (Pfizer หรือ Moderna) เหมือนกัน 2 เข็ม (โดย mRNA-mRNA ฉีดห่างกันเฉลี่ย 4 สัปดาห์ และ AZ-AZ ห่างกันเฉลี่ย 11 สัปดาห์)กับผู้ที่ฉีดสลับระหว่าง AZ เข็มแรก และ mRNA เข็มสอง (ไม่ว่าจะเป็น Pfizer และ Moderna) ห่างกันเฉลี่ย 11 สัปดาห์ แล้วทำการวัดทั้ง humoral และ cellular immunity

ผลการศึกษา

พบว่า ระดับ antibody (ทั้ง anti-spike และ neutralizing antibody) ในกลุ่มสลับเข็ม (AZ-mRNA) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ AZ-AZ โดยเฉลี่ยราว 10 เท่า และมีระดับใกล้เคียงกับ mRNA-mRNA

ด้านผลข้างเคียง

กลุ่ม AZ-mRNA มีผลข้างเคียงจากเข็มแรก (AZ) สูงกว่า แต่เข็มสอง (mRNA) กลับพบน้อยลง และน้อยกว่าเข็มสองในสูตร mRNA-mRNA ด้วย ซึ่งผลข้างเคียงนี้ต่างจากที่พบใน Com-COV ที่พบว่า กลุ่มผู้ที่ได้สูตรผสมมีผลข้างเคียงมากที่สุด

ความแตกต่างอาจเป็นเพราะทีมเยอรมนี เลือกใช้สูตร AZ-mRNA ซึ่งมีระยะการฉีดห่างกัน 9-12 สัปดาห์ ในขณะที่ Com-COV เลือกฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงนั้นไม่รุนแรง และอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้สนับสนุนข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ศึกษาคล้ายกันว่าการสลับชนิดวัคซีนระหว่าง AZ เข็มแรกกับ mRNA เข็มสอง กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และบางด้านดีกว่า mRNA-mRNA ด้วยซ้ำ ไม่แน่ว่าต่อไปสูตรนี้อาจเป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุดก็ได้ ติดตามกันต่อไป


อ่านเพิ่มเติม : https://www.nature.com/articles/s41591-021-01464-w