วัคซีนซิโนฟาร์ม วัคซีนโควิด-19 สธ. อาการโควิด19 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โควิด-19

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

อาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

Home / NEWS / สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • สธ. รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหลังรับวัคซีน พิจารณาเเล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ 482 คน และยังคงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1,110 คน
 • สำหรับ 482 คน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน 71 คน อีก 240 คน มีอาการวิตกกังวล หรือมีอาการทางกาย
 • เหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวกับวัคซีน เจ็บป่วยรักษาหาย 36 คน เเละเสียชีวิต 122 คน
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานอาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม
 • เพิ่มเติม อาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่พบในผู้ป่วย

สธ. รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง หลังรับวัคซีนCOVID-19 สะสม 1,592 คน

วันนี้ (23 ก.ค. 64) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยระบุว่า ผลการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รวมสะสม 15,388,939 โดส แบ่งเป็น

 • เข็มที่ 1 จำนวน 11,805,180 คน
 • เข็มที่ 2 จำนวน 3,583,759 คน

ผลการฉีดวัคซีนเเต่ละชนิด

 • ยี่ห้อซิโนแวค 7,933,854 โดส
 • แอสตราเซเนกา 6,856,472 โดส
 • ซิโนฟาร์ม 598,613 โดส ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 64

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังได้รับวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ – 18 กรกฎาคม 2564

พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงสะสม 1,592 คน

 • พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเสร็จ 482 คน
 • อยู่ระหว่างติดตามข้อมูล 1,110 คน

ทั้งนี้ สำหรับ 482 คน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน 71 คน รักษาหายทั้งหมด ส่วนผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ฯ ร้ายแรงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน จำนวน 240 คน มีอาการวิตกกังวล หรือมีอาการทางกาย แต่เมื่อตรวจโดยละเอียดแล้วพบว่า ไม่มีสาเหตุที่เป็นโรคและหายได้เอง

เหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวกับวัคซีน

 • เจ็บป่วยรักษาหาย 36 คน
 • เสียชีวิต 122 คน

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 13 คน อีกทั้ง ยืนยันว่าวัคซีนที่ไทยฉีดมีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานอาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

บ่ายวันนี้ เฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy เปิดเผยรายงานผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มผู้รับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-19 ก.ค.2564 จำนวน 615,867 คน

มีผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์วันที่ 0 (ระหว่างสังเกตอาการ) วันที่ 1 และวันที่ 7 หลังฉีดวัคซีน จำนวน 84,775 คนโดยพบอาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของผู้รับวัคซีน โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้

นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยฯ ยังได้รับรายงานผู้เสียชีวิตใน 7 วัน จำนวน 4 คน และอยู่ใน ICU 1 คน เบื้องต้น คาดว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน โดยทางราชวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

เพิ่มเติม อาการไม่พึงประสงค์ที่พบในผู้ป่วย

 • เวียนศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • ปวดศีรษะ
 • อาเจียน
 • ผื่น
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ท้องเสีย
 • คัน
 • ไข้
 • อ่อนเพลีย
 • ถ่ายเหลว