ซูเปอร์โพล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ซูเปอร์โพล เผยปชช. 46% มอง ‘บิ๊กตู่’ ไม่เคยทำอะไรเพื่อธุรกิจตัวเอง

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice)ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน 1,850 ตัวอย่าง และ…

Home / NEWS / ซูเปอร์โพล เผยปชช. 46% มอง ‘บิ๊กตู่’ ไม่เคยทำอะไรเพื่อธุรกิจตัวเอง

ประเด็นน่าสนใจ

  • ซูเปอร์โพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องทำอย่างไรเราจึงก้าวข้ามทักษิณได้
  • ร้อยละ 46.0 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มองว่า ไม่เคยทำอะไรเพื่อธุรกิจของครอบครัวตัวเอง

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice)ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน 1,850 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จำนวน 1,189 ตัวอย่าง เรื่องทำอย่างไรเราจึงก้าวข้ามทักษิณได้ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562

เมื่อถามถึง นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อธุรกิจของครอบครัวตัวเอง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46.0 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือ ร้อยละ 29.9 ระบุ อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 13.9 ระบุ นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 5.2 ระบุ นายบรรหาร ศิลปอาชา และ ร้อยละ 5.0 ระบุคนอื่น ๆ เช่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ นายควง อภัยวงศ์ เป็นต้น

ขณะ ผลเปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่ประชาชนจำได้ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร พบหลายประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ด้านความเรียบง่าย เป็นกันเอง พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้ร้อยละ 60.3 ในขณะที่ ดร.ทักษิณฯ ได้ร้อยละ 52.8 ด้านการเปิดงาน พิธีต่าง ๆ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้ร้อยละ 77.2 ดร.ทักษิณฯ ได้ร้อยละ 50.8 ด้านยิ้มเก่ง พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้ร้อยละ 38.0 ดร.ทักษิณฯ ได้ร้อยละ 47.4 ด้านมีคนรัก ขอถ่ายรูปด้วย พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้ร้อยละ 28.9 ดร.ทักษิณฯ ได้ร้อยละ 36.9 ด้านลงพื้นที่ช่วยคนเดือดร้อน พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้ร้อยละ 36.7 ดร.ทักษิณฯ ได้ร้อยละ 55.2

ทั้งนี้ ด้านมีผลงานยั่งยืน ผลสำรวจพบว่า สูสีกันมาก โดย พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้ร้อยละ 50.5 ดร.ทักษิณฯ ได้ร้อยละ 48.1 อย่างไรก็ตาม ด้านคดีความต่าง ๆ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้ร้อยละ 21.2 ในขณะที่ ดร.ทักษิณฯ ได้ร้อยละ 40.9 ขณะที่ผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll พบว่า พล.อ.ประยุทธ์ฯ กำลังเข้าถึงคนทั้งหมดประมาณ 27,477,598 คน หรือ ยี่สิบเจ็ดล้านคนเศษ ซึ่งมากกว่าจำนวนคนที่ ดร.ทักษิณฯ กำลังเข้าถึงคนในโลกโซเชียล จำนวน 7,843,158 คน หรือ เจ็ดล้านกว่าคน

อย่างไรก็ตาม คนในโลกโซเชียลจากหลากหลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับบุคคลทั้งสองแต่ยังคงพบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีจำนวนคนจากประเทศต่าง ๆ ที่กำลังเกาะติด พล.อ.ประยุทธ์ฯ มากกว่า ดร.ทักษิณ ชินวัตร แต่มีคำพูดที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของบุคคลทั้งสองแตกต่างกัน คือ พล.อ.ประยุทธ์ฯ จะมีคนพูดถึงตำแหน่ง อำนาจบริหาร เอาเรื่องเอาราว ลงโทษเอาผิดคนอื่น เปิดงาน ร่วมกิจพิธีการต่าง ๆ มากกว่า แต่ถ้าเป็นคำพูดที่พูดแล้วดูดี มีผลทางจิตใจให้เกิดความรัก ความศรัทธาของคนในโลกโซเชียลเพราะช่วยเหลือคน จะพบว่า อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณฯ จะถูกพูดถึงมากกว่า

X