Antigen Test Kit ชุดตรวจโควิด

บอร์ด สปสช. มีมติจัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit กว่า 8.5 ล้านชุด

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเพิ่มชุดตรวจ ATK วงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท ให้หน่วยบริการนำไปแจกจ่ายกับประชาชนต่อไป

Home / NEWS / บอร์ด สปสช. มีมติจัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit กว่า 8.5 ล้านชุด

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเพิ่มชุดตรวจ ATK วงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท ให้หน่วยบริการนำไปแจกจ่ายกับประชาชนต่อไป
  • ปริมาณชุดตรวจที่คาดว่าจะใช้ราว 8.5 ล้านชิ้น
  • คาดจะให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK เอง ในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) วานนี้ (19 ก.ค.) มีมติเห็นชอบเพิ่มชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) วงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท ให้หน่วยบริการนำไปแจกจ่ายกับประชาชนต่อไป

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า การจัดหาชุดตรวจ ATK ให้หน่วยบริการแจกจ่ายประชาชนทุกคนทุกสิทธิ จะใช้จ่ายจากงบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ ให้เครือข่าย รพ.ราชวิถี จัดหาชุดตรวจผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.)

“เบื้องต้น 1,014 ล้านบาท ประเมินจากจำนวนผู้ติดเชื้อ และปริมาณชุดตรวจที่คาดว่าจะใช้ราว 8.5 ล้านชิ้น คาดจะให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK เอง ในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 2564” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ สปสช. ใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่น ที่ไม่มีภาระผูกพันทดรองจ่ายค่าบริการโควิด-19 ไปก่อน ระหว่างรองบประมาณที่จะได้รับเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ รวมถึงเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การจ่ายชดเชยสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด ในวงเงินเหมาจ่าย 2,500 บาทต่อศพ ซึ่งรวมอุปกรณ์ป้องกันตัวและถุงเก็บศพด้วย