กมธ.ม.44 ประชุมสภา สุทิน คลังแสง

‘สุทิน’ ยืนยัน!! วันนี้ไม่ร่วมนับคะแนนใหม่ญัตติตั้ง กมธ.ศึกษา ม.44

ประเด็นน่าสนใจ

  • ’สุทิน’ ประธานวิปฝ่ายค้าน ไม่เห็นด้วยจะมีการนับคะแนนใหม่ ในญัตติ ตั้ง กมธ.ศึกษาคำสั่ง ม.44 ของคสช.
  • ชี้หากมีจิตสำนึก แม้จะข้อบังคับดังกล่าว แต่ก็ไม่ควรใช้วิธีนี้
  • มองว่าหากฝ่ายรัฐบาลทำ และฝ่ายค้านทำบ้าง จะทำให้สภาทำงานช้าเพิ่มขึ้นไปอีก

วันนี้ ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนใหม่ หรือการขานชื่อที่ตีความได้ว่าเป็นลงคะแนนใหม่ ในการลงมติญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44

ทั้งนี้ นายสุทิน คลังแสง เปิดเผยย้ำว่าวันนี้ ฝ่ายค้านจะไม่อยู่ร่วมนับคะแนนใหม่ เชื่อญัตตินี้จะไม่ตก “ถ้ารัฐบาลมีความรับผิดชอบ และหาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะไม่ลงมติไปในทิศทางของรัฐบาล ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแก้ไขกันเอง “ โดยตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ การนับคะแนนใหม่หากต่างกันไม่เกิน 25คะแนน ก็สามารถทำได้ แต่ที่ฝ่ายค้านท้วงติงการเรื่องนับคะแนนใหม่เมื่อวานนี้ (27 พ.ย. 62) เพราะกังวลว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐาน โดยเฉพาะหากฝ่ายรัฐบาลเริ่มทำก่อน

อย่างไรก็ตาม นายสุทิน ยอมรับว่าฝ่ายค้านเคยคิดจะใช้วิธีนี้ แต่ก็ไม่ทำ แม้จะแพ้คะแนนฉิวเฉียด และเห็นว่าหากยังมีการอ้างเพื่อใช้วิธีนับคะแนนใหม่บ่อยครั้ง ฝ่ายรัฐบาลทำ ฝ่ายค้านทำบ้าง สภาก็จะทำงานช้า ดังนั้น หากมีจิตสำนึกที่ดี แม้ข้อบังคับฯ จะเอื้อ แต่ก็ไม่ควรใช้วิธีนี้

นอกจากนี้ประธานวิปฝ่ายค้าน ยังได้กล่าวถึง การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ขณะนี้มีข้อมูลล่าสุดว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตอบหนังสือกลับมา ว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้นับตามสมัยประชุม ไม่ใช่ปีปฏิทิน ดังนั้น สมัยประชุมปีแรกก็จะสิ้นสุด ในวันที่ 28 ก.พ. 62  จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเลื่อนขอเปิดอภิปรายไปในช่วง ปลายเดือน ม.ค. ปีหน้า ซึ่งวิปฝ่ายค้านจะหารืออีกครั้ง

WRITER

RELATED

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

ประธานรัฐสภา ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะเสนอญัตติใหม่ สามารถทำได้ในสมัยประชุมหน้า

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การมีลงมติ "ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล"

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

'สิระ'​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​ของ รมต. ที่ถูกซักฟอก

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

วันที่ 2 การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

ในประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันแรก 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

วันนี้มีการประชุมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ส่วนใหญ่ ลงมติรับหลักการ ร่างที่ 1 - 2 ฝั่ง ส.ส.ฝ่ายค้าน ลงมติรับหลักการทั้ง 7 ร่าง

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

วันนี้เหลือเวลาอภิปรายของทุกฝ่ายรวมอีก 2 ชั่วโมงกว่า เพื่อพิจารณาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ จากนั้นจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญ