ประชุมสภา ฝ่ายค้าน สภาล่ม

สภาล่มอีก! ฝ่ายค้านวอร์คเอาท์ครั้งที่ 2 หลังวิปรัฐบาลขอให้นับคะแนนใหม่

ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องล่มอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังมีการนับองค์ประชุมก่อนดำเนินการนับคะแนนใหม่ในญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44…

Home / NEWS / สภาล่มอีก! ฝ่ายค้านวอร์คเอาท์ครั้งที่ 2 หลังวิปรัฐบาลขอให้นับคะแนนใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

  • วานนี้มีการลงคะแนนญัตติด่วน ตั้ง กมธ.ม.44 ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการตั้ง กมธ. วิสามัญดังกล่าว
  • ฝ่ายรัฐบาลขอให้นับคะแนน แต่ทางฝ่ายค้านไม่ยอมก่อนจะวอร์คเอาท์
  • วันนี้มีการประชุมสภา โดยฝ่ายรัฐบาลเสนอให้นับคะแนนใหม่ ในญัตติดังกล่าว
  • ประธานสภาฯปิดการประชุม เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ

ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องล่มอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังมีการนับองค์ประชุมก่อนดำเนินการนับคะแนนใหม่ในญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 โดยผลปรากฎว่ามีส.ส.แสดงตนในที่ประชุมเพียง 240 คน ไม่ครบองค์ประชุมทำให้นายชวนต้องสั่งปิดการประชุมในเวลา 11:25 น.

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยืดเยื้อมาตั้งแต่เมื่อวาน (27 พ.ย.62) เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และพบว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ หรือ 234 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพรรคฝ่ายค้าน เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว แต่ฝ่ายรัฐบาลกลับแพ้อย่างเฉียดฉิวที่ 230 เสียง

อย่างไรก็ตาม เหตุนี้ทำให้ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้นับคะแนนใหม่ เพราะคะแนนการลงมติต่างกันไม่ถึง 25 คะแนน นายชวนจึงอนุญาต แต่เมื่อจะนับคะแนนใหม่ ต้องนับองค์ประชุมใหม่ด้วยว่าเกินครึ่งของ ส.ส. ทั้งหมดหรือไม่ ทำให้ฝ่ายค้านใช้จังหวะนั้นเดินออกไปจากห้องประชุม หรือ “วอล์กเอาต์” จนสภาฯ ล่มไปแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่นายชวนจะสั่งปิดประชุมแล้วนัดประชุมใหม่ในวันนี้จนล่าสุดองค์ประชุมก็ไม่ครบจนต้องปิดประชุมไปแล้วเช่นกัน