EMS Point ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย แนะวิธีเปิดจุดให้บริการ EMS Point

ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีการแนะวิธีการเปิดเป็นจุดให้บริการ EMS Point หรือจุดบริการฝากส่งด่วน EMS ในประเทศ ที่ตั้งอยู่ในชุมชนหรือพื้นที่ห่างไกล สำหรับผู้ที่สนใจเปิด EMS Point สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1.ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ที่เว็บไซต์…

Home / NEWS / ไปรษณีย์ไทย แนะวิธีเปิดจุดให้บริการ EMS Point

ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีการแนะวิธีการเปิดเป็นจุดให้บริการ
EMS Point หรือจุดบริการฝากส่งด่วน EMS ในประเทศ ที่ตั้งอยู่ในชุมชนหรือพื้นที่ห่างไกล

สำหรับผู้ที่สนใจเปิด EMS Point สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ที่เว็บไซต์ www.thaipostone.com

2.พิมพ์ใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล ระบุไปรษณีย์ที่ต้องการส่งสิ่งของที่รับฟากจากลูกค้า

3.ยื่นใบสมัคร ณ ไปรษณีย์ที่ระบุตามข้อ (2)

4.รอรับสติกเกอร์บริการ EMS เพื่อเริ่มใช้บริการกับลูกค้า

ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ที่เว็บไซต์ www.thaipostone.com