ข่าวสดวันนี้ แก้ปัญหาโลกร้อน โลกร้อน

กลุ่มเยาวชน จัดกิจกรรม แกล้งนอนตาย ร้องแก้โลกร้อน

วันนี้ ที่ ลานหน้าพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี กลุ่มเยาวชนพร้อมผู้ปกครองทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งนักกิจกรรมและผู้ที่สนใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมชุมนุมเรียกร้องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน Global Climate Strike พร้อมกันทั่วโลกเป็นครั้งที่ 4…

Home / NEWS / กลุ่มเยาวชน จัดกิจกรรม แกล้งนอนตาย ร้องแก้โลกร้อน

ประเด็นน่าสนใจ

  • กิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก ในชื่อ Global Climate Strike
  • หวังให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวเรื่องโลกร้อน
  • ชี้ปัญหาโลกร้อนแก่ที่บุคคลไม่พอ รัฐบาลและบริษัทยักษ์ต้องใส่ใจด้วย

วันนี้ ที่ ลานหน้าพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี กลุ่มเยาวชนพร้อมผู้ปกครองทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งนักกิจกรรมและผู้ที่สนใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมชุมนุมเรียกร้องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน Global Climate Strike พร้อมกันทั่วโลกเป็นครั้งที่ 4

ทั้งนี้ได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการนอนตายบนพื้น หรือ Die in flash mob เป็นเวลา 10 นาที เพื่อบอกเล่าปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้รัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึงสังคมตื่นตัวในการแก้วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามนักกิจกรรมต้องบอกคนไทยว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรายบุคคลนั้นมันยังไม่พอ การลดใช้พลาสติกไปซื้อแชมพูรักษ์โลกจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ถ้าระบบการทำงานของรัฐบาลและบริษัทใหญ่ ๆ ยังไม่เปลี่ยน

X