ชุดตรวจโควิด-19 ชุดทดสอบแอนติบอดี ชุดทดสอบแอนติเจน โควิด-19

เตือนประชาชน ห้ามนำชุดทดสอบแอนติบอดี ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเอง

สามารถใช้ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ด้วยตนเอง

Home / NEWS / เตือนประชาชน ห้ามนำชุดทดสอบแอนติบอดี ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเอง

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนห้ามนำชุดทดสอบแอนติบอดี (Antibody Test Kit) มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง
  • เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่พบจากการตรวจ อาจจะเกิดจากการฉีดวัคซีน
  • สามารถใช้ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ด้วยตนเอง โดยหาซื้อได้ที่คลินิก และร้านขายยาแผนปัจจุบัน
  • ไม่แนะนำให้ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดทางออนไลน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนห้ามนำชุดทดสอบแอนติบอดี (Antibody Test Kit) มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง

วันนี้ (16 ก.ค. 64) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ประชาชนสามารถใช้ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ด้วยตนเองนั้น พบว่า มีประชาชนนำชุดทดสอบแอนติบอดี (Antibody Test Kit) มาตรวจหาเชื้อ ซึ่งเป็นการใช้ที่ผิดประเภท ซึ่งชุดทดสอบแอนติบอดียังไม่มีการอนุญาตให้ประชาชนนำมาตรวจเอง ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงขอให้ข้อมูล ดังนี้

ขณะที่ ชุดทดสอบแอนติเจน ใช้ตรวจหาโปรตีนของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เป็นชุดทดสอบที่อนุญาตให้ประชาชนใช้เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยเก็บตัวอย่างทางจมูกหรือปากหรือน้ำลาย ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะกำหนดตัวอย่างที่ใช้ตรวจไม่เหมือนกัน ให้อ่านในเอกสารกำกับที่มาพร้อมกับชุดทดสอบ โดยตัวตลับทดสอบจะมีแถบทดสอบ (ตัว T) และแถบควบคุม (ตัว C) ในผู้มีความเสี่ยงสูง โดยเเบ่งผลทดสอบการติดเชื้อได้ดังต่อไปนี้

  • ผลทดสอบเป็นลบ อาจอยู่ในระยะฟักตัว ให้กักตัวที่บ้านตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และให้ตรวจซ้ำอีกครั้งประมาณ 3-5 วัน หรือหากมีอาการให้ตรวจทันที
  • ผลทดสอบเป็นบวก ให้แจ้งหน่วยงานบริการใกล้บ้านที่ติดต่อได้ และแยกกักตัวเองเพื่อลดการแพร่เชื้อ

สำหรับชุดทดสอบแอนติบอดี เป็นชุดทดสอบหาภูมิตอบสนองต่อไวรัส ซึ่งการตรวจและแปลผลต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น โดยจะเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้วมือหรือข้อพับ

  • กรณีผลเป็นบวก แสดงว่าเคยติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีนอาจจะมีหรือไม่มีอาการป่วยก็ได้ ภูมิคุ้มกันไม่ได้บ่งบอกว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในอนาคตได้
  • กรณีผลเป็นลบ แสดงว่าไม่ติดเชื้อ หรือมาตรวจเร็วเกินไปก่อนที่ร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกัน

กระทรวงสาธารณสุข ไม่อนุญาตให้ใช้ชุดทดสอบแอนติบอดีตรวจเอง

ซึ่งการตรวจแอนติบอดีจะใช้ร่วมกับการตรวจด้วยวิธี real-time RT-PCR สามารถบ่งชี้ระยะการติดเชื้อและการดำเนินของโรค เพื่อประกอบการวินิจฉัย ติดตาม รักษา ควบคุมโรค จึงเหมาะสำหรับการสำรวจทางระบาดวิทยา หรือศึกษาอัตราความชุกในชุมชน ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่แนะนำในการใช้ชุดทดสอบแอนติบอดี เพื่อตรวจหาคนที่ติดโควิด-19 เพราะภูมิคุ้มกันที่พบอาจเกิดจากการฉีดวัคซีน

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ประชาชนสามารถใช้ชุดทดสอบแอนติเจน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ด้วยตนเอง โดยประชาชนหาซื้อได้ที่คลินิก และร้านขายยาแผนปัจจุบัน หรือตามที่ อย.กำหนด ไม่แนะนำซื้อทางออนไลน์

ส่วนชุดทดสอบแอนติบอดี กระทรวงสาธารณสุขยังไม่อนุญาตให้ประชาชนนำมาตรวจได้เอง ทั้งนี้ชุดทดสอบต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย.แล้วเท่านั้น ซึ่งสามารถดูรายชื่อชุดทดสอบได้ที่เว็บไซต์ของ อย.

X