กสม. ชีพ จุลมนต์ ป.ป.ช.

“ประธาน กสม.” ยื่นคำร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน “ชีพ จุลมนต์”

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประธาน กสม. ร้อง ป.ป.ช. กล่าวหา “อดีตประธานศาลฎีกา” ไม่ตั้ง กสม.ชั่วคราวมาคุ้มครองสิทธิประชาชน
  • หวั่นยื่นคำร้องขอคืนสถานะ A ไม่ทันกำหนด และกระทบการบริหารงานในองค์กร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 15.10 น. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้ายื่นคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้พิจารณาดำเนินการไต่สวนและดำเนินการอื่น ๆ ต่อนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา (ในขณะนั้น) กรณีเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ประธาน กสม. ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดสรุปว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มี กสม. ลาออก 2 คนทำให้เหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ กสม. เพียง 3 คน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของกรรมการ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ รวมทั้งทำหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 นายวัสได้มีหนังสือด่วนที่สุด รวม 7 ฉบับ เพื่อกราบเรียนประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้ร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ กสม. เพื่อมาทำหน้าที่เป็น กสม. เป็นการชั่วคราว

“ต่อมาวันที่ 18 กันยายน 2562 รักษาราชการเลขาธิการประธานศาลฎีกา มีหนังสือถึงนายวัสว่า ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองกำลังร่วมกันปรึกษาหารือและพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ตัวบุคคลที่มีความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาทำหน้าที่ กสม. เป็นการชั่วคราว หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อใดจะมีหนังสือกราบเรียนประธาน กสม. ให้ทราบภายหลัง” นายวัส กล่าว

ประธาน กสม. ระบุอีกว่า ตนมีหนังสือด่วนที่สุดถึงศาลฎีกาเป็นฉบับที่ 8 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 ว่า การไม่แต่งตั้ง กสม. ชั่วคราวเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ (โดยแจ้งให้ศาลฎีกาทราบด้วยว่า ได้ส่งสำเนาถึงประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งพร้อมที่จะร่วมแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวให้ทราบด้วยแล้ว) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ ประชาชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย กสม. และสำนักงาน กสม. ดังนี้

1. กสม. ต้องประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า 125 เรื่อง รับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นคำร้องเพื่อตรวจสอบกว่า 13 เรื่อง และมอบหมายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหากว่า 56 เรื่อง การไม่สามารถเปิดประชุมได้ ทำให้ความทุกข์ร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา หากเวลาเนิ่นนานไปยังไม่สามารถเปิดการประชุมได้ ก็จะยิ่งมีเรื่องคั่งค้างสะสมมากยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้น

2. วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ มีข้าราชการระดับสูงของสำนักงาน กสม. เกษียณอายุราชการ กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมีหน้าที่ต้องดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแทนที่ผู้จะพ้นราชการ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาที่ กสม. แต่งตั้ง แต่ กสม. ไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อแต่งตั้งโยกย้ายได้ ทำให้ข้าราชการในสำนักงาน กสม. เสียหาย

3. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้ กสม. ต้องประชุมเพื่อพิจารณาส่งรายงานความสอดคล้องกับหลักการปารีสและเอกสารอื่น ๆ รวม 5 รายการ โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน ทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการประเมินสถานะของ กสม.ไทยขึ้นใหม่ (ขอคืนสถานะ A) ไปให้ฝ่ายเลขานุการของเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนสากล (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

4. ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 กสม. ต้องประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแนวปฏิบัติและร่างแถลงการณ์ รวมทั้งความเห็นชอบต่อร่างข้อบังคับการดำเนินงาน (Rule of Procedure : RoP) ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum : SEANF) ซึ่ง กสม. เป็นสมาชิกอยู่ ก่อนที่ประธาน กสม. จะเข้าร่วมประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 ตุลาคม 2562 ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์–เลสเต


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

กสม. ห่วงเหตุปะทะชายแดนเมียนมา แนะรัฐช่วยเหลือผู้หนีภัย-ไม่ผลักดัน

กสม. ห่วงเหตุปะทะชายแดนเมียนมา แนะรัฐช่วยเหลือผู้หนีภัย-ไม่ผลักดัน

กสม. ห่วงสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา แนะรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัย-ไม่ผลักดันกลับสู่อันตราย

ศรีสุวรรณ”ร้องป.ป.ช.สอบฮั้วประมูลประมูลท่อน้ำEECมีกลิ่น

ศรีสุวรรณ”ร้องป.ป.ช.สอบฮั้วประมูลประมูลท่อน้ำEECมีกลิ่น

“ศรีสุวรรณ”หอบหลักฐานพิจารณาประมูลท่อน้ำ EEC ของกรมธนารักษ์ ยื่น ป.ป.ช.สอบอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และพวก 7 ราย ชี้มีกลิ่นฮั้วประมูล วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ…

‘สมชัย’ จี้ ป.ป.ช. ชี้แจงกรณีตีตกข้อกล่าวหา ‘บิ๊กติ๊ก’ ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน

‘สมชัย’ จี้ ป.ป.ช. ชี้แจงกรณีตีตกข้อกล่าวหา ‘บิ๊กติ๊ก’ ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน

ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยคำตัดสิน กรณี พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน มีการลงมติถึง 8:1 ตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าว

ป.ป.ช. ชี้ เอ๋ ผิดร้ายแรง ตามมาตรฐานจริยธรรม

ป.ป.ช. ชี้ เอ๋ ผิดร้ายแรง ตามมาตรฐานจริยธรรม

จากการยืดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ในอ.จอมบึง จ.ราชบุรี

อัยการสูงสุด เซ็น MOU เชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ กับ ป.ป.ช.

อัยการสูงสุด เซ็น MOU เชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ กับ ป.ป.ช.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ม.ค.ที่ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งวัฒนะ นายสาวิตร บุญประสิทธิ์ รองอัยการสูงสุด และนายวรวิทย์…

ประธาน กสม. ส่งสารวันสิทธิมนุษยชนสากลประจำปีนี้

ประธาน กสม. ส่งสารวันสิทธิมนุษยชนสากลประจำปีนี้

*ประธาน กสม. ส่งสารวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 *ขอสังคมช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน-ร่วมสร้างสรรค์สังคมเคารพสิทธิฯ วันที่ 9 ธ.ค 2562 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ…

กสม.ประณาม เหตุยิงโจมตีป้อมยามชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ยะลา

กสม.ประณาม เหตุยิงโจมตีป้อมยามชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ยะลา

ตามที่ปรากฏรายงานข่าวเมื่อคืนวันที่ 5 พ.ย.2562 ว่า ได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงโจมตีป้อมยามจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำหมู่บ้านทุ่งสะเดา และชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ลำพะยา หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา…

ป.ป.ช.เปิดสำเนาสัญญาการจัดการหุ้น รมต. ประเดิม​ “อนุทิน​” คนแรก

ป.ป.ช.เปิดสำเนาสัญญาการจัดการหุ้น รมต. ประเดิม​ “อนุทิน​” คนแรก

วันที่​ (25​ พ.ย.62)​ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยสำเนาของสัญญาการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี รายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​ ให้สาธารณชนทราบ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น…

กสม. ฉัตรสุดา ชื่นชม สตช. ให้คำมั่นไม่เผยประวัติเด็ก-เยาวชน ทำผิดทางอาญา

กสม. ฉัตรสุดา ชื่นชม สตช. ให้คำมั่นไม่เผยประวัติเด็ก-เยาวชน ทำผิดทางอาญา

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ออกรายงานข้อเสนอแนะ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย…

X