PM 2.5 ฝุ่นละออง

ศธ. รับมือ PM 2.5 ส่งเครื่องกรองอากาศนำร่อง 37 โรงเรียนทั่วกรุง

ภายหลังทางองค์การอนามัยโลก ได้ออกมาเปิดเผยว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีประมาณ 60,000 คน เสียชีวิตเพราะฝุ่นละออง และควันพิษ รวมทั้งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ เมื่อสูดดมมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลให้เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด เด็กที่ออกมามีขนาดตัวเล็ก และน้ำหนักน้อยกว่าปกติ…

Home / NEWS / ศธ. รับมือ PM 2.5 ส่งเครื่องกรองอากาศนำร่อง 37 โรงเรียนทั่วกรุง

ประเด็นน่าสนใจ

 • องค์การอนามัยโลกเผย เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีประมาณ 60,000 คน เสียชีวิตเพราะฝุ่นละออง และควันพิษ
 • กระทรวงศึกษาธิการ ลุยพื้นที่เสี่ยงนำร่องส่งเครื่องช่วยฟอกอากาศเครื่องต้นแบบ
 • ทดลองแล้วไปใน 37 โรงเรียนทั่วกรุงเทพ

ภายหลังทางองค์การอนามัยโลก ได้ออกมาเปิดเผยว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีประมาณ 60,000 คน เสียชีวิตเพราะฝุ่นละออง และควันพิษ รวมทั้งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ เมื่อสูดดมมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลให้เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด เด็กที่ออกมามีขนาดตัวเล็ก และน้ำหนักน้อยกว่าปกติ

นอกจากนี้ฝุ่นพิษยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางสมอง และการเรียนรู้ของเด็ก เพิ่มอัตราการเกิดหอบหืด และโรคมะเร็งในเด็ก อีกทั้งถ้าเด็กได้สูดดมฝุ่นละออง และมลพิษมากๆ จะส่งผลให้เป็นโรคเรื้อรังอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วย

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการปรับแผนรับมือ PM2.5 ลุยพื้นที่เสี่ยงนำร่องส่งเครื่องช่วยฟอกอากาศเครื่องต้นแบบที่ผ่านการทดลองแล้วไปใน 37 โรงเรียนทั่วกรุงเทพ ประกอบไปด้วย

 • 1.โรงเรียนราชวินิต
 • 2.โรงเรียนอนุบาลปรินายก
 • 3.โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 • 4.โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
 • 5.โรงเรียนประถมนนทรี
 • 6.โรงเรียนอนุบาลสามเสน
 • 7.โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
 • 8.โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 • 9.โรงเรียนพญาไท
 • 10.โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
 • 11.โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
 • 12.โรงเรียนวัดมหาบุศย์
 • 13.โรงเรียนวัดเจ้ามูล
 • 14.โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
 • 15.โรงเรียนอมริทราราม
 • 16.โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอน
 • 17.โรงเรียนวัดชนะสงคราม
 • 18.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)
 • 19.โรงเรียนวัดโสมนัส
 • 20.โรงเรียนวัดด่าน
 • 21.โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
 • 22.โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตีก)
 • 23.โรงเรียนดาราคาม
 • 24.โรงเรียนอุทัยธาราม
 • 25.โรเรียนวัดประยุรวงศาวาศ
 • 26.โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
 • 27.โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
 • 28.โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
 • 29.โรงเรียนวัดนาคปรก
 • 30.โรงเรียนวัดหนัง
 • 31.โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
 • 32.โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
 • 33.โรงเรียนบ้านหนองบอน
 • 34.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ
 • 35.โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย
 • 36.โรงเรียนโฆสิตสโมสร
 • 37.โรงเรียนวัดช่างเหล็ก

ทางด้าน ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธการ กล่าว กระทรวงศึกษาธิการเป็นห่วงสุขภาพนักเรียน และครูที่ต้องสูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 จึงพยายามช่วยหาทางออกให้บรรเทาเบาบางลง เพราะ PM2.5 ถือว่าเป็นภัยร้ายที่แฝงมาในลักษณณะที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เมื่อเรามองไม่เห็นก็จะไม่ทราบว่ามันเข้าไปในร่างกายมากน้อยเพียงใดแล้ว มาทราบอีกครั้งก็สายเกินไป ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับนักเรียน และคุณครู

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ยังคงอยู่กับสังคมเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครต่อไปอีกนาน ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกภาคส่วนกำลังหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วงงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบเด็ก และเยาวชน ขอเป็นแนวร่วมในการเอาชนะวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ โดยในอนาคตจะผลักดันให้มี Save Zone มากขึ้นจนขยายควบคุมทุกพื้นที่

X