พลิกเกษตรแบบเคมี สู่วิถีสวนผักชีวภาพ ผลผลิตดีกำไรงาม

คัดลอก URL แล้ว

เมื่อกล่าวถึง ‘เกษตรแบบเคมี’ หากจะอธิบายเพื่อขยายความให้เข้าใจแล้ว ก็คือระบบการเกษตรที่เน้นผลผลิต โดยมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตที่สูง โดยใช้ ‘สารเคมี’ เข้ามาช่วยในการเร่งผลผลิต รวมถึงการกำจัดศัตรูพืช ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบที่นิยมใช้กับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ผลเสียนั้นก็ย่อมมีตามมาเช่นกัน ทั้งเรื่องของสุขภาพของเกษตรกร คุณภาพของดินที่ย่อมลดลงเมื่อใช้สารเคมี และยังส่งผลกระทบไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง

เช่นเดียวกับสวนของ คุณกนกวรรณ คงจีน หรือ คุณนุช เกษตรกร ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ที่เปิดเผยว่าเมื่อประมาณปี 2545 ที่สวนของเขาเองก็ทำการเกษตรแบบเคมีเช่นกัน จนมาได้เรียนรู้ถึงระบบการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งนั้นคือ ‘เกษตรแบบชีวภาพ’ ซึ่งวันนี้ MThai News จึงขอนำเรื่องราว และแนวทางการทำเกษตรแบบชีวิภาพ ของคุณกนกวรรณ มาให้ได้รับชมกัน

โดยคุณกนกวรรณ คงจีน เปิดเผยว่าในช่วงที่ทำเกษตรแบบเคมี จะเน้นผลผลิตเป็นหลัก โดยปลูกผักประเภทกะเพรา และโหระพา เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็จะนำผักไปขายตามแหล่ง ซื้อ-ขาย ที่ใหญ่ๆ อาทิ ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท แต่ก็ได้ราคาที่ไม่ค่อยน่าพอใจนัก ซึ่งในขณะนั้นไม่ได้คิดที่จะทำเกษตรในแบบอื่นๆ

อะไรเป็นจุดเปลี่ยนในการหันมาทำ ผักปลอดสารพิษ หรือ ‘เกษตรแบบชีวภาพ’ …?

“เมื่อปี 2548 ทาง อบจ.นนทบุรี ได้จัดโครงการผักปลอดสารพิษขึ้น โดยการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรใน จ.นนทบุรี กว่า 2,000 ราย ซึ่งทางจังหวัดได้มีการส่งวิทยากรที่มีความรู้เรื่องการเกษตร มาอมรมและให้ความรู้ถึงเกษตรแบบชีวภาพ พร้อมมีการวางแผน และเปิดช่องทางการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตในสวนพืชผักของตนเองได้ รวมถึงยังมีการประกันราคา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรอีกด้วย”

ต้องเตรียมตัว และปรับตัวมากน้อยแค่ไหน…?

“ยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบเกษตรแบบชีวภาพ ต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควร ซึ่งเริ่มต้นนั้นต้องเตรียมการในเรื่องของ ‘ดิน’ โดยใช้เวลาในการปรับสภาพดินในไร่กว่า 1 ปี จึงมีสภาพที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยเลือกที่จะปลูกพืชผักสวนครัว 4 ชนิดด้วยกัน คือ ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ มะเขือพวง และพริก”

ในส่วนของถั่วฝักยาวระยะเวลาจากการเพาะปลูกจนถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนั้น ประมาณ 30-45 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายได้แล้ว แต่ช่วงที่สำคัญคือช่วงติดดอกต้องพ่นยาแบบชีวภาพ เพื่อป้องกันแมลง ศัตรูพืช โดยตัวยาแบบชีวภาพนั้น จะออกฤทธิ์ในช่วง 2-3 วัน เพื่อป้องกันแมลงก็จะไม่มากัดกินผลผลิต ทั้งนี้ต้องเตรียมพืชที่ปลูกไว้อีก 1-2 แปลง เพื่อให้ผลผลิตมีต่อเนื่อง

dscn5732

โดยถั่วฝักยาวนั้นสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 1 เดือน ต้นก็จะหมดรุ่นการผลิต ต้องเลือกเก็บต้นที่แน่นๆ ไม่บวมและฝ่อ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้ว ก็จะนำไปล้างทำความสะอาด ก่อนจะบรรจุใส่ถุง ถุงละ 10 กิโลกรัม พร้อมนำเข้าไปแช่ตู้เย็น เนื่องจากหากถั่วฝักยาวอยู่ในสภาพอากาศปกติ จะทำให้บวมและฝ่อ สร้างความเสียหายได้

dscn5723

สำหรับมะเขือเปราะ และมะเขือพ่วง ถือได้ว่าเป็นพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นพืชยืนต้น จึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่คุ้มค่าในการลงทุน ทั้งนี้คุณกนกวรรณ ได้เผยเคล็ดลับ ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวว่า ควรปลูกพืชหมุนเวียนกัน ยกตัวอย่างเช่น หากแปลงที่ 1 ปลูกถั่วฝักยาว แปลงที่ 2 ปลูกมะเขือเปราะ เมื่อพืชหมดการผลิต หรือยืนต้นตายแล้ว ก็ต้องสลับแปลงเพาะปลูก เพื่อเป็นการป้องกันศัตรูพืช และจะได้ผลผลิตที่ดีอีกด้วย

dscn5743

ทั้งนี้เมื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ก็จะนำมาล้างทำความสะอาดเพื่อคัดแยก ในส่วนพืชผักที่ต้องคัดแยกนั้นคือ มะเขือเปราะ แบ่งเป็นเกรด A และเกรด B โดยเกรด A นั้นจะเป็นการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะไม่มีรอยตำหนิ ส่วนเกรด B จะเป็นชนิดที่มีริ้วรอย ก็จะส่งขายภายในประเทศอาทิตามห้าง หรือร้านที่มารับซื้อ

dscn5754

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการทำสวนแบบเคมี จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็แลกมาด้วยปัญหาสุขภาพของเกษตรเอง ซึ่งยาพ่นที่เป็นสารเคมี ฤทธิ์ของตัวยาก็จะมีผลทันที แต่จะยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ต้องรอให้ตัวสารเคมีนั้นหมดฤทธิ์เสียก่อน

อย่างไรก็ตามการปลูกผักปลอดสารพิษนั้นต้องได้ใบรับรองของชนิดผัก และใบรับรองของเกษตรกร จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงจะสามารถจำหน่ายได้ ซึ่งทางบริษัทที่รับซื้อจะติดต่อไปทางจังหวัด เพื่อหาผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้ามารับซื้อประมาณ 7-8 บริษัท ซึ่งจะมีพืชผักสวนครัวจากเกษตรกรรายอื่นๆ ใน จ.นนทบุรี ด้วย

ทั้งนี้ในกลุ่มผักปลอดสารพิษใน จ.นนทบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 50 ราย เนื่องจากเกษตรกรบางรายได้ผลผลิตน้อย ไม่ตรงตามเป้าที่ต้องการ ส่วนกระบวนการทำงานในกลุ่มเกษตรกรผักปลอดสารพิษ จะมีการประชุมเพื่อวางระบบงาน แบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจน โดยให้เกษตรกรแต่ละรายปลูกพืชผักสวนครัวแตกต่างกันไป เพื่อให้ครอบคลุมกับตลาดรับซื้อ อาทิ คะน้า ผักบุ้งจีน ชะอม โหระพา กะเพรา สาระแหน่ ใบบัวบก ข่า กระเจี๊ยบ ต้นอ่อนทานตะวัน และอื่นๆ อีกกว่า 20 ชนิด

ส่วนราคาผักสวนครัวในปัจจุบันที่ตลาดรับซื้อของสวนคุณกนกวรรณนั้น ถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ 60 บาท มะเขือเปราะ กิโลกรัมละ 30 บาท, มะเขือพวงกิโลกรัมละ 70, พริกเขียวกิโลกรัมละ  60 บาท , พริกเเดงกิโลกรัมละ  70 บาท โดยผลผลิตต่อหนื่งอาทิตย์โดยประมาณถ้่วฝักยาว 400-500 กิโลกรัม , มะเขือพวง 150 กิโลกรัม, มะเขือเปราะ 400-500 กิโลกรัม และพริก 50 กิโลกรัม เฉลี่ยแล้วหลังจากหันมาปลูกผักปลอดสารพิษสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 บาท ต่อวัน หรือขึ้นอยู่กับผลผลิต

dscn5715

dscn5713      dscn5762

dscn5773

dscn5782

dscn5787

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News


แท็ก: NEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

ดร.หนุ่มปากีฯ ลุยศึกษาเกษตรในจีน หวังพลิกผืนดินบ้านเกิด

ดร.หนุ่มปากีฯ ลุยศึกษาเกษตรในจีน หวังพลิกผืนดินบ้านเกิด

ด็อกเตอร์หนุ่มชาวปากีสถาน มุ่งมั่นวิจัยศึกษาด้านสารอาหารสำหรับพืชในเขตสาธิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงหยางหลิง ของจีน

เกษตรกรเมืองนนท์ทำ ‘นาบัว’ พืชต้นทุนไม่สูงสร้างรายได้งาม

เกษตรกรเมืองนนท์ทำ ‘นาบัว’ พืชต้นทุนไม่สูงสร้างรายได้งาม

เกษตรกร จ.นนทบุรี ทำ ‘นาบัว’ ตัดดอกบัวและฝักบัว ส่งขายสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000-30,000 บาท เคยสงสัยไหมว่า ‘ดอกบัว’ ที่เรานำมาใช้ไหว้พระ หรือแม้กระทั่งฝักบัวที่นิยมนำเม็ดบัวมาทานกันนั้น มีขั้นตอนการเพาะปลูกอย่างไร วันนี้ MThaiNews ในช่วง…

เลี้ยง ‘ปลาเม็ง’ ส่งขาย สร้างรายได้นับแสนบาทต่อปี

เลี้ยง ‘ปลาเม็ง’ ส่งขาย สร้างรายได้นับแสนบาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยง ‘ปลาเม็ง’ แปลงใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุด ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านห้วยทราย ได้รวมกลุ่มกันเลี้ยงปลาเม็ง ส่งขายโดย นายกิตติศักดิ์ นาคกุล ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า เป็นผู้ริเริ่มนำปลาเม็งมาเลี้ยง จนเพาะขยายพันธุ์ประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะร่วมกลุ่มกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันเลี้ยงเป็นรายได้เสริม…

20 ผักโครงการหลวง ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ ประโยชน์แน่นๆ

20 ผักโครงการหลวง ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ ประโยชน์แน่นๆ

โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งผักผลไม้ส่วนใหญ่เป็นพืชเมืองหนาวจึงให้ผลผลิตได้ดีทั้งอีกยังเป็นผักปลอดสารพิษและหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย มาดูกันเลยว่า ผักโครงการหลวง แต่ละชนิดมีประโยชน์และสรรพคุณดีดีอะไรบ้าง มะเขือเทศโครงการหลวง (Royal Project Tomato) มะเขือเทศโครงการหลวงใช้พันธุ์ที่เนื้อผลมีสีแดง เนื้อแน่นมีรสหวานอมเปรี้ยวมะเขือเทศเป็นแหล่งโพแทสเซียมเบตาแคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี…

‘ต้นอ่อนข้าวสาลี’ พืชผักสมุนไพร แค่ 7 วัน ก็สามารถตัดขายสร้างรายได้งาม

‘ต้นอ่อนข้าวสาลี’ พืชผักสมุนไพร แค่ 7 วัน ก็สามารถตัดขายสร้างรายได้งาม

เทรนด์รักสุขภาพช่วงนี้ยังแรงไม่ตกจริงๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราอย่างมาก ทั้งปัญหาฝุ่นควัน สภาพอากาศที่เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก คนจึงหันมาดูแลสุขภาพร่างกายกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ‘ต้นอ่อนข้าวสาลี‘ เป็นอีกพืชผักอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มของคนรักสุขภาพ ซึ่งการทำ ‘น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี‘ เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมาหลายปีแล้ว ซึ่งเจ้าต้นอ่อนข้าวสาลีนี้ปัจจุบันสามารถนำไปแปรรูปได้มากมายทั้งการคั้นน้ำสด…

ชาวบ้านแห่เก็บ ‘เห็ดเผาะ’ หลังราคาพุ่งกิโลกรัมละ 400 บาท

ชาวบ้านแห่เก็บ ‘เห็ดเผาะ’ หลังราคาพุ่งกิโลกรัมละ 400 บาท

ประเด็นน่าสนใจ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวนมากต่างเดินทางออกหาเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ ฝนตกลงมาส่งผลให้เห็ดเผาะออกเป็นจำนวนมาก เห็ดเผาะราคาพุ่งถึงกิโลกรัมละ 400 บาท วันที่ (2 มิ.ย.62) ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ต่างเดินทางออกตะเวนหาเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกัน บริเวณป่าในพื้นที่ต่างๆของอำเภอ…

ชาวสวนยางพลิกวิกฤติ ปลูกสละอินโดฯ ร่วมกับต้นยางพารา ทำเงินปีละกว่า 4 แสน

ชาวสวนยางพลิกวิกฤติ ปลูกสละอินโดฯ ร่วมกับต้นยางพารา ทำเงินปีละกว่า 4 แสน

เกษตรกร จ.ตรัง พลิกวิกฤติช่วงยางพาราตกต่ำ ใช้พื้นสวน 15 ไร่ ปลูกสละอินโดฯ ร่วมกับต้นยาง สร้างรายได้ปีละกว่า 4 แสนบาท วันที่ 5 เมษายน 2562…

หนุ่มข้าราชการเมืองพะเยา ปลูก ‘เมล่อน’ แกะลวดลายคนแห่จองแน่น

หนุ่มข้าราชการเมืองพะเยา ปลูก ‘เมล่อน’ แกะลวดลายคนแห่จองแน่น

หนุ่มข้าราชการ เจ้าพนักงานโสตศึกษา โรงพยาบาลพะเยา ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำงาน ปลูกเมล่อน แบบอินทรีย์ ออกแบบลวดลายบนผิวเมล่อน ตามลูกค้าสั่งจอง วันนี้ (8 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าว จ.พะเยา ได้พบกับนายมงคล นันตาลิต…

อดีตครูปลูก ‘มะเดื่อฝรั่ง’ สร้างรายได้งามมากกว่าตอนเป็นครู

อดีตครูปลูก ‘มะเดื่อฝรั่ง’ สร้างรายได้งามมากกว่าตอนเป็นครู

อดีตครูนำความชอบส่วนตัวอย่างการปลูกต้นไม้ มาศึกษาการปลูกมะเดื่อฝรั่ง และขายผลผลิตเองผ่านออนไลน์ จนสร้างรายได้ต่อเดือนมาก-กว่าตอนเป็นครู นี่เป็นโรงเรือนขนาด 12 คูณ 21 เมตร ภายในเต็มไปด้วยต้นมะเดื่อฝรั่ง หรือ ลูกฟิก ประมาณ 160 ต้น…

X