เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนบุตร 2562

เช็คการได้รับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร 2562

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • เงินอุดหนุนบุตร 2562 เดือนละ 600 บาท
  • ลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยถึงการได้รับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร 2562 ว่า

  • เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย 61) ได้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
  • เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.61 แต่ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบ คือ มีรายได้ครัวเรือน เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน/ต่อปี (ตามประกาศเก่าทําให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน) ซึ่งปัจจุบัน ได้ขยายเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี จึงมีสิทธิ์ได้รับเงินนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี
  • สําหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย 62 และผู้ปกครองได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62 จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนที่เกิด จนอายุครบ 6 ปี
  • เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62 และผู้ปกครองได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายหลัง 30 ก.ย.62 จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี
  • เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไปจะได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์ จนอายุครบ 6 ปี

ทั้งนี้หลังวันที่ 15 ต.ค.62 จะเบิกจ่ายได้

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

• กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

• เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

• ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564 จำนวน 600 บาท เช็ครายละเอียดที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564 จำนวน 600 บาท เช็ครายละเอียดที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2564 จำนวน 600 บาท ตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือน ก.พ.64 เงินเข้าแล้ววันนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือน ก.พ.64 เงินเข้าแล้ววันนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือน ก.พ.64 เงินเข้าแล้ววันนี้ ส่งคำขอเงินอุดหนุนฯ จำนวน 2,030,320 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,361,210,600 บาท

โอนเข้าวันนี้!! ‘เงินอุดหนุนบุตร’ ประจำเดือน พ.ย. 63

โอนเข้าวันนี้!! ‘เงินอุดหนุนบุตร’ ประจำเดือน พ.ย. 63

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ล่าช้า! เพราะ “ข้อมูลคลาดเคลื่อน”

จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ล่าช้า! เพราะ “ข้อมูลคลาดเคลื่อน”

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ ถึงกรณีโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ว่า ในที่ประชุมมีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาในการจ่ายเงินล่าช้า ขณะนี้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ได้รับสิทธิได้มีการจ่ายไปแล้ว และจะมีการจ่ายเพิ่มเติมภายในอาทิตย์หน้าอีกประมาณ 200,000 ราย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน…

แนะทางแก้ หากยังไม่ได้รับ “เงินอุดหนุนบุตร 2562”

แนะทางแก้ หากยังไม่ได้รับ “เงินอุดหนุนบุตร 2562”

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึงเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 561,086 คน…

X