ครม. ค่าน้ำ-ค่าไฟ มาตรการเยียวยาโควิด

มาตรการเยียวยาคนไทย ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เป็นเวลา 2 เดือน

สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

Home / NEWS / มาตรการเยียวยาคนไทย ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เป็นเวลา 2 เดือน

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ครม. อนุมัติให้ “ลดค่าไฟ” เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ส.ค. 64
 • ค่าน้ำประปา ลด 10% เป็นเวลา 2 เดือนด้วยเช่นกัน
 • นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยังได้ลงมติตรึงค่า FT ประจำงวด ก.ย. – ธ.ค. 64 ที่ -15.32 สตางค์

ครม. อนุมัติให้ “ลดค่าไฟ” เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ส.ค. 64 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนประชาชน

วันนี้ (13 ก.ค. 64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังประชุม ครม. ว่า อนุมัติให้ “ลดค่าไฟ” เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ส.ค. 64 นอกจากนี้ยัง “ลดค่าน้ำ” เป็นระยะเวลา 2 เดือนด้วยเช่นกัน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ค่าไฟฟ้าให้มีการลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค.- สค. 64
 • สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
 • สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้คิดดังนี้
  • หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟเดือน ก.พ. 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง
  • หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่าไฟเดือน ก.พ. 64 หากไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64
  • หากใช้ 501 – 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 50
  • หากใช้มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 70 ทั้งนี้ให้เป็นส่วนลดก่อนการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำหรับกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก
 • สำหรับกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค 64
 1. ค่าน้ำประปา ลด 10% สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค. – สค. 64

ซึ่งก่อนหน้านี้ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ได้ออกมาตรการช่วยประชาชน ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าช่วงโควิด ขณะที่ “การไฟฟ้านครหลวง” ให้เลือกชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยังได้ลงมติตรึงค่า FT ประจำงวด ก.ย. – ธ.ค. 64 ที่ -15.32 สตางค์ เพื่อหนุนนโยบายรัฐลดค่าครองชีพประชาชน ไม่ให้ถูกซ้ำเติมจากเชื้อเพลิงขาขึ้นอีกด้วย