ค่าธรรมเนียม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สถานประกอบการ เศรษฐกิจ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมร้านสปา-ร้านนวด-สถานดูแลผู้สูงอายุออกไป 1-2 ปี

ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,640,000 บาท

Home / NEWS / ยกเว้นค่าธรรมเนียมร้านสปา-ร้านนวด-สถานดูแลผู้สูงอายุออกไป 1-2 ปี

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีกิจการสปา ร้านนวด เสริมความความ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18-17 มี.ค. 2565
  • ส่วนสถานดูแลผู้สูงอายุ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมไปถึง 2 ปี
  • การร่างกฎดังกล่าว จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,640,000 บาท

ครม. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีกิจการสปา ร้านนวด เสริมความความ 1 ปี ส่วนสถานดูแลผู้สูงอายุ ขยายเวลาไปอีก 2 ปี

วันนี้ (13 ก.ค. 64) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2565

อีกทั้งกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการแก่การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้

ค่าธรรมเนียมกิจการต่าง ๆ

  • สำหรับค่าธรรมเนียมกิจการสปาอยู่ที่ปีละ 1,000 บาท
  • กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงามปีละ 500 บาท
  • กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืนปีละ 1,000 บาท

โดยมีสถานประกอบการประเภทกิจการสปาจำนวน 905 แห่ง กิจการนวดเพื่อสุขภาพและเพื่อเสริมความงาม จำนวน 10,934 แห่ง และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 138 แห่ง

น.ส.ไตรศุลี เผยอีกว่า จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,640,000 บาท แต่จะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระและบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการกิจการสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจต่อไป