บ้านพักรับรอง บ้านพักรับรอง112ล้าน ผบ.ทร.

บ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 112 ล้าน สร้างไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

จากกรณีมีการเผยแพร่ภาพ การก่อสร้างบ้านพักรับรองของกองทัพเรือที่ใช้งบประมาณ 112 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 65 ล้านบาท ค่างานสถาปัตยกรรม 32 ล้านบาท และค่างานภูมิสถาปัตยกรรม 15 ล้าน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและการใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ล่าสุดทางกองทัพเรือ…

Home / NEWS / บ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 112 ล้าน สร้างไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

ประเด็นน่าสนใจ

  • โลกออนไลน์วิจารณ์หลังมีผู้เผยแพร่ภาพ การก่อสร้างบ้านพักรับรองของกองทัพเรือที่ใช้งบประมาณ 112 ล้านบาท
  • กองทัพเรือแจง อาคารดังกล่าวเป็นอาคารรับรองของกองทัพเรือ ไว้รับรองแขกต่างประเทศของกองทัพเรือและในระดับรัฐบาล
  • เพื่อประหยัดงบประมาณในการไปเข้าพักในโรงแรม

จากกรณีมีการเผยแพร่ภาพ การก่อสร้างบ้านพักรับรองของกองทัพเรือที่ใช้งบประมาณ 112 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 65 ล้านบาท ค่างานสถาปัตยกรรม 32 ล้านบาท และค่างานภูมิสถาปัตยกรรม 15 ล้าน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและการใช้งบประมาณในการก่อสร้าง

ล่าสุดทางกองทัพเรือ เปิดเผยว่า อาคารดังกล่าวเป็นอาคารรับรองของกองทัพเรือ ไว้รับรองแขกต่างประเทศของกองทัพเรือและในระดับรัฐบาล เพื่อประหยัดงบประมาณในการไปเข้าพักในโรงแรม มีความสวยงามกว่าไปพักที่โรงแรม และไม่ใช่บ้านพักรับรอง ของผู้บัญชาการทหารเรือ

แต่ไปสร้างบนพื้นที่เดิมที่เคยเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารเรือเท่านั้น ซึ่งบ้านพักหลังเดิมเป็นบ้านเก่าที่ก่อสร้างมานานและมีปัญหาเรื่องรากฐานของตัวบ้าน ดังนั้นการก่อสร้างอาคารรับรองนี้ จึงเป็นการใช้สถานที่ของกองทัพเรือที่มีความสวยงาม ให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพเรือ รวมทั้งในระดับประเทศด้วย

สำหรับอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับหอประชุมกองทัพเรือ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นพื้นที่บ้านพักของผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งมีความสวยงาม สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำและวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง รวมถึงวัดอรุณราชวรามได้อย่างชัดเจน