คกก.โรคติดต่อฯ ซิโนแวค วัคซีนโควิด-19 เเอสตร้าเซเนกา

คกก.โรคติดต่อฯ อนุมัติให้ฉีดวัคซีนสลับชนิด “ซิโนแวค-แอสตราเซเนกา”

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับยี่ห้อ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตร้า
  • ฉีด’บูสเตอร์โดส’บุคลากรการแพทย์ด่านหน้า ใช้แอสตร้าฯเป็นหลัก เเละควรได้รับการกระตุ้นในเดือน ก.ค.ได้ทันที
  • เห็นชอบแนวทางการใช้ชุดตรวจแอนติเจน โควิด 19 หรือ แอนติเจน เทสต์(Antigen Test Kit)ในการตรวจเชื้อ
  • แยกกักที่บ้านและในที่ชุมชน สำหรับผู้ป่วยโควิดที่เงื่อนไขเหมาะสมในการแยกกักที่บ้าน
  • ผลวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ ฉีดวัคซีนสลับชนิดเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับยี่ห้อ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตร้า – ฉีด’บูสเตอร์โดส’บุคลากรการแพทย์ด่านหน้า ใช้แอสตร้าฯเป็นหลัก

วันนี้ (12 ก.ค. 64) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์ขรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติเห็นชอบ 4 ประเด็น ได้เเก่

  • คณะกรรมการโรคติกต่อฯเห็นชอบ ให้มีการฉีดวัคซีนสลับชนิด โดยเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เพื่อประสิทธิภาพ ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา ให้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น โดยรพ.ดำเนินการได้ทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
  • ที่ประชุมรับทราบการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือ บูสเตอร์โดสสำหรับบุคลการทางการแพทย์ด่านหน้า โดยให้เข็ม 3 ห่างจาก เข็ม 2 ในระยะ 3-4 สัปดาห์ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน 2 เข็มแรก เกิน 4 สัปดาห์แล้วจึงให้กระตุ้นได้เลย วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงและเร็วที่สุดต่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อจากการทำงานประจำในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเชื้อสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เป็นเดลตานั้น มีความจำเป็นที่จะต้องต้องบูสเตอร์โดสให้กับุคลากรทางการแพทย์ด่าหน้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยแก่บุคลากรจะได้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ ส่วนบูสเตอร์โดสนั้นจะเป็นแอสตร้าเซนเนก้าเป็นหลัก เนื่องจากมีข้อมูลวิชาการระบุว่าการให้วัคซีนคนละชนิดเป็นเข็มกระตุ้น มีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในบุคคลเพื่อป้องกันโรคโควิด-19เพิ่มมากขึ้น
  • เห็นชอบแนวทางการใช้ชุดตรวจแอนติเจน โควิด 19 หรือ แอนติเจน เทสต์(Antigen Test Kit)ในการตรวจเชื้อ เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโรคโควิด ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดหลายพื้นที่ จะได้ไม่ต้องรอคิวนานในการตรวจหาเชื้อโดยวิธีRT-PCRซึ่งใช้เวลานาน โดยการนำใช้ ตรวจแอนติเจนที่จะให้ประชาชนใช้ได้ จะต้องผ่านการรับรองและขึ้นเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ปัจจุบันมี 24 ราย โดยจะอนุญาตให้ตรวจในสถานพยาบาลที่รับรองมีมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เพื่อลดระยะเวลารอคอย และในเร็วๆนี้ จะอนุญาตให้ตรวจได้เองที่บ้าน เพื่อทราบผลที่เร็วและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยกรมควบคุมโรคจะมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.กำกับดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ
  • เห็นชอบแนวทางการแยกกักที่บ้านและในที่ชุมชน สำหรับผู้ป่วยโควิดที่เงื่อนไขเหมาะสมในการแยกกักที่บ้าน ส่วนผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเข้ารับการักษาในรพ.ได้ แต่ที่ไม่มีอาการรุนแรงใช้Home Isolation หรือการแยกกันในชุมชนุม(Communication Isolation) เป็นการแยกกักในผู้ที่ในบ้านมีผู้คนจำนวนมาก และในการแยกกักจะมีอุปกรณ์วัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจน วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และมียา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)จัดทำแนวทางแล้ว และมีอาหาร โดยสปสช.จะร่วมมือกัลบรพ.ที่เป็นเจ้าภาพในการดูแลโอมของผู้ป่วย จะให้การดูแลเต็มที่

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster dose) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบแล้วนานกว่า 3 เดือน จึงควรได้รับการกระตุ้นในเดือน ก.ค.ได้ทันที ซึ่งอาจเป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา หรือไฟเซอร์

ผลวิจัย ระบุ ฉีดวัคซีนสลับชนิดเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น

นพ.โอภาส เปิดเผยอีกว่า มีข้อมูลอ้างอิงอย่างน้อย 3 แหล่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีข้อมูลตรงกันว่า การฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน จะมีประโยชน์ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น และเชื่อว่าจะสามารถป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้

อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาว่า หากฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็นซิโนแวค หลังจากนั้น 3-4 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนเข็ม 2 เป็นแอสตราเซเนกา การฉีดลักษณะนี้จะเป็นตัวกระตุ้นประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น และเชื่อว่าจะต่อต้านสายพันธุ์เดลตาได้ดีขึ้น แต่หากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เป็นเข็มแรก ก็ยังมีข้อแนะนำให้ใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่ 2 โดยไม่ต้องสลับชนิดกัน


แท็ก: NEWS , , , ,

RELATED

แอสตร้าเซนเนก้า ส่งจดหมายเปิดผนึก คาดการณ์สามารถจัดส่งไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน

แอสตร้าเซนเนก้า ส่งจดหมายเปิดผนึก คาดการณ์สามารถจัดส่งไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน

พร้อมระบุมีกำหนดส่งมอบอีก 2.3 ล้านโดสในสัปดาห์หน้า รวมเป็นยอดส่งมอบ 11.3 ล้านโดส ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากแผนการจัดหาวัคซีนจำนวน 61 ล้านโดสให้กับประเทศไทย

หากเกิด ผื่นแดง หลังรับวัคซีน Covid-19 อันตรายหรือไม่ ควรทำอย่างไร?

หากเกิด ผื่นแดง หลังรับวัคซีน Covid-19 อันตรายหรือไม่ ควรทำอย่างไร?

ผื่นแดง ที่เกิดหลังจากการฉีดวัคซีนนั้นไม่ได้มีลักษณะจำเพาะ ผื่นสามารถขึ้นเป็นตุ่มนูน ผื่นราบเป็นปื้น หรือลมพิษก็ได้

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

อาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

สถานีกลางบางซื่อ ปรับแผนการเข้ารับวัคซีน ลดความเเออัด

สถานีกลางบางซื่อ ปรับแผนการเข้ารับวัคซีน ลดความเเออัด

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่านสามารถไปใช้บริการที่จุดให้บริการทั้ง 25 จุด เปิดบริการ ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ -กทม. ยันได้รับจัดสรรวัคซีนเพียง 5 แสนโดส

รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ -กทม. ยันได้รับจัดสรรวัคซีนเพียง 5 แสนโดส

โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11,305 ราย เสียชีวิตอีก 80 ราย มีอาการหนัก 3,711 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 855 ราย

กรมควบคุมโรค ลงนามร่วมกับ Pfizer ประเทศไทย นำเข้าวัคซีน 20 ล้านโดส

กรมควบคุมโรค ลงนามร่วมกับ Pfizer ประเทศไทย นำเข้าวัคซีน 20 ล้านโดส

กรมควบคุมโรค ลงนามร่วมกับผู้จัดการบริษัท Pfizer ประเทศไทย เพื่อจัดหาวัคซีนโควิด 19 จำนวน 20 ล้านโดส

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อวัคซีนโควิด ครอบคลุมไวรัสกลายพันธุ์

รัฐบาล เร่งเจรจาสั่งซื้อวัคซีนโควิด ครอบคลุมไวรัสกลายพันธุ์

สนับสนุนการศึกษาภูมิคุ้มกันระยะยาวของผู้ที่ได้รับวัคซีน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้วัคซีนเข็มที่ 3

แม่ให้นมลูก ฉีดวัคซีนโควิด19 ได้หรือไม่ และควรฉีดวัคซีนตัวไหน มาหาคำตอบแบบชัดเจน ที่นี่

แม่ให้นมลูก ฉีดวัคซีนโควิด19 ได้หรือไม่ และควรฉีดวัคซีนตัวไหน มาหาคำตอบแบบชัดเจน ที่นี่

อีกหนึ่งกลุ่มนอกเหนือจากสตรีตั้งครรภ์ ที่กำลังมีประเด็นสงสัยถึงความปลอดภัยและแนวทางการปฎิบัติตนในการเข้ารับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

สภากาชาด เผย วัคซีน “โมเดอร์นา” ล้านโดส มาไตรมาส 4 ปีนี้ ฉีดประชาชน 500,000 คน

สภากาชาด เผย วัคซีน “โมเดอร์นา” ล้านโดส มาไตรมาส 4 ปีนี้ ฉีดประชาชน 500,000 คน

ห้ามนำวัคซีนไปจำหน่ายต่อเเละ เชิญชวนบริจาคให้แก่ "กองทุนกาชาด" เพื่อการจัดซื้อวัคซีนต่อไป