ตุงโคมล้านนา อีกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านทำเงินให้ชาวแม่ต๋ำ จ.พะเยา

กลุ่มแม่บ้านชาวแม่ต๋ำ จ.พะเยา รวมกลุ่มผลิต ตุงโคมล้านนา อีกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่นิยมกันเป็นจำนวนมาก และทำเงินได้เป็นอย่างดี กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ชุมชนแม่ต๋ำป่าลาน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันผลิตตุงชนิดต่างๆ ที่มีความหลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม รวมทั้งโคมล้านนาหลากหลายขนาดเพื่อนำไปจำหน่าย หลังแม่บ้านในชุมชนดังกล่าวได้รวมกลุ่มกันนำภูมิปัญญาท้องถิ่นทำการผลิตตุงและโคมล้านนาขึ้น…

Home / NEWS / ตุงโคมล้านนา อีกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านทำเงินให้ชาวแม่ต๋ำ จ.พะเยา

กลุ่มแม่บ้านชาวแม่ต๋ำ จ.พะเยา รวมกลุ่มผลิต ตุงโคมล้านนา อีกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่นิยมกันเป็นจำนวนมาก และทำเงินได้เป็นอย่างดี

กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ชุมชนแม่ต๋ำป่าลาน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันผลิตตุงชนิดต่างๆ ที่มีความหลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม รวมทั้งโคมล้านนาหลากหลายขนาดเพื่อนำไปจำหน่าย หลังแม่บ้านในชุมชนดังกล่าวได้รวมกลุ่มกันนำภูมิปัญญาท้องถิ่นทำการผลิตตุงและโคมล้านนาขึ้น

ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในการนำไปใช้ในการประดับงานพิธี วัดวาอาราม งานบุญทำต่างๆ โดยจะมีตุงหลากหลายชนิดทั้งตุงชัย นักษัตร ตุงสามหาง ที่ใช้ในงานอวมงคล รวมทั้งโคมล้านนาที่มีหลากหลายขนาด

โดยนางอรวรรณ หาญล้อม ประธานกลุ่ม ระบุว่า ทางกลุ่มได้ทำการผลิตตุงและโคมล้านนา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาสั่งซื้อ รวมทั้งหน่วยงานราชการ วัด มาทำการสั่งเพื่อไปประดับงานพิธีและงานบุญต่าง โดยตุงนั้นจะทำขึ้นจำหน่าย เริ่มตั้งแต่ราคา 80 บาท ไปจนถึง ราคา 200 บาท

ส่วนโคมก็จะมีหลากหลายขนาดและราคา โดยในแต่ละวันกลุ่มแม่บ้านจะสามารถผลิตได้ 20 ชิ้นหรือมากกว่านั้น หากได้มีการเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้ว ซึ่งในแต่ละวันหากว่างเว้นจากงานประจำก็จะทำการรวมกลุ่มกันผลิต และหากมีออเดอร์สั่งทำก็จะทำให้ ซึ่งสามารถทำและเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มได้

X