กทม. ลอกท่อ

กทม. ลอกท่อพร้อมซ่อมถนนบรรเทาความเดือดร้อนในซอยรามฯ 21

คัดลอก URL แล้ว

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) เขตวังทองหลาง โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง คณะกรรมการหมู่บ้านนวศรีพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

เนื่องจากบริเวณซอยรามคำแหง 21 จากคลองแสนแสบถึงถนนศรีวรา และซอยรามคำแหง 21 แยก 1 ถึงแยก 15 เป็นถนนส่วนบุคคลกรรมสิทธิ์ของบริษัท นวศรีวัฒนา จำกัด ต่อมาปี 2546 สำนักงานเขตวังทองหลาง มีประกาศจะดำเนินการพัฒนาซอยหมู่บ้านศรีชวาลา แยกซอยรามคำแหง 21 (นวศรี)

แต่บริษัทดังกล่าวมีหนังสือคัดค้านการก่อสร้างปรับปรุงบนที่ดินส่วนบุคคล รวมทั้งซอยรามคำแหง 21 ในช่วงต้นปี 2553 กองจัดกรรมสิทธิ์ขอให้เขตฯ ตรวจสอบว่าซอยรามคำแหง 21 มีการจดทะเบียนหรืออุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากไม่มีให้ตรวจสอบว่าเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้เยี่ยงทางสาธารณะเกิน 10 ปีหรือไม่ ต่อมาเขตฯ มีหนังสือแจ้งไปยังกองจัดกรรมสิทธิ์ว่า ไม่พบการจดทะเบียนโอนซอยรามคำแหง 21 ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง

และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ และซอยรามคำแหง 21 เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินสงวนสิทธิ์เป็นถนนส่วนบุคคล แต่ไม่มีการปิดกั้นการสัญจรรถยนต์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสัญจรผ่านเกิน 10 ปี ต่อมาในปี 2561 เขตฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้ซอยรามคำแหง 21 เป็นเส้นทางผ่านว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจร ถนนชำรุดเสียหาย เขตฯ ได้มีหนังสือถึงบริษัทดังกล่าว ขอให้ดำเนินการปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ

เนื่องจากมีสภาพชำรุด ระดับผิวจราจรต่ำ เวลาฝนตกก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อกลางปี 2561 ดร.สุขุม นวพันธ์ ในฐานะกรรมการบริษัทดังกล่าว มีหนังสือแจ้งเขตฯ ว่า ยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้สอยทรัพย์สินที่ดินโฉนดเลขที่ 989 เลขที่ดิน 1085 ซอยรามคำแหง 21 เป็นระยะเวลา 30 ปี

โดยยินยอมเฉพาะส่วนที่ตนเองมีอำนาจเท่านั้น ส่วนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นๆ ขอให้เขตฯ เป็นผู้ติดต่อประสานงานเอง ในปี 2562 ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณซอยรามคำแหง 21 มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จากนั้นเขตฯ มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 3 ขอคัดสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบริษัทดังกล่าวมีสถานสภาพร้าง จึงไม่มีอำนาจทำการใดๆ แต่ยังมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่สาธารณะของหมู่บ้านนวศรีพัฒนา ซอยรามคำแหง 21

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ทั้งนี้ถนนในซอยดังกล่าว

เป็นถนนส่วนบุคคลอยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัท นวศรีวัฒนา จำกัด ซึ่งไม่ได้ยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หากกรุงเทพมหานครจะเข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย

อย่างไรก็ตามปัจจุบันสภาพถนนในซอยรามคำแหง 21 ได้ชำรุดเสียหาย ขาดการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ประกอบกับระดับผิวจราจรบริเวณกลางซอยรามคำแหง 21 ช่วงระหว่างแยก 5 ถึงแยก 8 จะมีระดับผิวจราจรต่ำกว่าด้านนอกถึง 30 ซม. มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกหนักฝนตกจึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อีกทั้งท่อระบายน้ำในบริเวณดังกล่าว เป็นท่อระบายน้ำเก่ามีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 – 60 ซม. จากคลองแสนแสบถึงถนนศรีวรา เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ความยาว 1,200 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 2,400 ม.

จากถนนศรีวราถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. ความยาว 100 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 200 ม. รวมความยาวทั้งสิ้น 2,600 ม. บางส่วนชำรุดเสียหาย ที่ผ่านมาไม่มีการบำรุงรักษาเช่นกัน ในเบื้องต้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

โดยใช้รถดูดเลนและกำลังคน เพื่อเปิดทางน้ำไหลระบายลงสู่คลองแสนแสบและคลองตาป่วน พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาป่วนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำนักการโยธา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด โดยเทแอสฟัลท์ให้สูงขึ้น 30 ซม. ส่วนในระยะยาวจะมีการพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ บริเวณซอยรามคำแหง 21 ต่อไป


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X