ควบคุมราคายา ค่ารักษา รพ.เอกชน

ประชาชน แนะรัฐออกมาตราการควบคุมราคายา-บริการ รพ.เอกชน

คัดลอก URL แล้ว

กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แนะรัฐบาลมีมาตราการควบคุมราคายาและค่าบริการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูง หลังมีประชาชนร้องเรียนต่อเนื่อง

ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงกรณีหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เห็นชอบให้เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุม และเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า

เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนได้มีการร้องเรียนมาโดยตลอด เนื่องจากค่ายาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูงเกินกว่าราคาการจำหน่ายทั่วไป ในส่วนของราคายาที่จำหน่ายในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประกาศให้ยาเป็นสินค้าควบคุมโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ

โดยแต่เดิมจากประกาศดังกล่าว โรงพยาบาลเอกชนสามารถกำหนดราคายาได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องมีการติดสติ๊กเกอร์แสดงราคายาไว้อย่างชัดเจน และห้ามจำหน่ายเกินราคาที่แสดงไว้


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2565

ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2565

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการจัดหาสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน ว่าสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเพื่อให้บริการ ทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี พ.ศ.2565 โดยสถานพยาบาลเอกชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ที่…

ยกคำร้อง กรณีสมาคมรพ.เอกชน ขอทุเลาควบคุมราคายา-เวชภัณฑ์

ยกคำร้อง กรณีสมาคมรพ.เอกชน ขอทุเลาควบคุมราคายา-เวชภัณฑ์

ศาลปกครองยกคำร้อง สมาคมรพ.เอกชน ขอทุเลาควบคุมราคายา-เวชภัณฑ์ โดยเห็นว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว วันที่ 13 มิ.ย. 2562 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ในคดีหมายเลขดำที่…

X