วัคซีนโควิด-19 ศบค. เเผนกระจายวัคซีน เเอสตร้าเซเนกา ไฟเซอร์

เปิดแผนฉีดวัคซีนบริจาค ไฟเซอร์-แอสตราเซเนกา 2.55 ล้านโดส

โดยจะกระจายฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ/ผู้มีโรค ชาวต่างชาติ เเละผู้มีความจำเป็น

Home / NEWS / เปิดแผนฉีดวัคซีนบริจาค ไฟเซอร์-แอสตราเซเนกา 2.55 ล้านโดส

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • ศบค. เปิดแผนจัดการวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศ ทั้งไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส และ แอสตราเซเนกา 1.05 ล้านโดส
  • วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จะกระจายฉีด 2 เข็ม ห่าง 3 สัปดาห์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ/ผู้มีโรค ชาวต่างชาติ เเละผู้มีความจำเป็น
  • วัคซีนแอสตราเซเนกา 1.05 ล้านโดส กระจายฉีดเป็นเข็มที่ 1 ให้กับ ผู้สูงอายุ/ผู้มีโรค ชาวต่างชาติ เเละผู้มีความจำเป็น พื้นที่เป้าหมาย กทม. เเละอีก 9 จังหวัด

ศบค. เปิดแผนจัดการวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศ ทั้งไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส และ แอสตราเซเนกา 1.05 ล้านโดส

วันนี้ (9 ก.ค. 64) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติข้อเสนอแนวทางบริหารจัดการวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศ เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว แบ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส และวัคซีนแอสตราเซเนกาอีก 1.05 ล้านโดส รวม 2.55 ล้านโดส โดยจะกระจายให้ประชาชน ดังนี้

วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส

กลุ่มเป้าหมาย ได้เเก่

  • บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ (ฉีดเป็น Booster dose จำนวน 1 เข็ม)
  • ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค
  • ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศ เน้นผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน/นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต

โดยจะกระจายสำหรับฉีด 2 เข็ม ห่าง 3 สัปดาห์ ยกเว้นกรณีบุคลากรการแพทย์ด่านหน้า Booster dose 1 เข็ม แบ่งเป็นสัญชาติไทย 1.35 ล้านโดส ต่างชาติ 1.5 แสนโดส (ร้อยละ 10)

วัคซีนแอสตราเซเนกา 1.05 ล้านโดส

กลุ่มเป้าหมาย ได้เเก่

  • ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค
  • ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศ เน้นผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน/นักศึกษา นักกีฬา เเละนักการทูต

สำหรับการกระจายวัคซีน เป็นเข็มที่ 1 โดยแบ่งฉีดให้คนไทย 945,000 โดส และต่างชาติ 105,000 โดส (ร้อยละ 10) ทั้งนี้พื้นที่เป้าหมาย กทม. สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต

ทั้งนี้ การดำเนินงานการฉีดวัคซีน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่ ส่วนกรณีชาวต่างชาติ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานหลัก โดยการบริหารจัดการวัคซีนบริจาคสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19