[สรุป] ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด 14 วัน เริ่มวันแรก 12 ก.ค.

คัดลอก URL แล้ว

จากกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอศบค. ให้มีการพิจารณาเรื่องของการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะจะมีการใช้มาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 10 จังหวัด คือ รุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และจะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 ก.ค. แต่จะให้ดำเนินการตั้งด่านตรวจ/กวดขัน ตั้งแต่ในวันที่ 10 ก.ค. หรือพรุ่งนี้ โดยจะมีมาตรการเบื้องต้นดังนี้

 • ขอให้บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ ทำงานที่บ้าน 100% ยกเว้นงานบริการอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น
 • งดเดินทางโดยไม่จำเป็น ยกเว้นกรณีออกไปซื้ออาหาร สินค้าอุปโภค ไปโรงพยาบาล หรือไปฉีดวัคซีน
 • ขอความประชาชน ในพื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด กรุงเทพ-ปริมณฑล ไม่ออกนอกเคหะสถานช่วง 21.00 – 04.00 น. ยกเว้นมีความจำเป็น
 • ห้างสรรพสินค้า เปิดได้เฉพาะส่วนของซุปเปอร์มาร์เกต ร้านขายยา แผนกอาหาร และสินค้าเบ็ดเตล็ด เปิดได้ถึง 20.00 น.
 • ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้เฉพาะช่วงเวลา 04.00 – 20.00 น.
 • โรงพยาบาล สถานพยาบาล ร้านขายยา แผงจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ตลาด-ตลาดนัดส่วนของอาหารสด อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค เปิดได้ตามปรกติ เปิดได้ถึง 20.00 น.
 • ร้านอาหาร สามารถเปิดขายได้ไม่เกิน 20.00 น. และห้ามนั่งบริโภคภายในร้าน
 • ปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส ร้านแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิงต่าง ๆ เปิดได้ตามปรกติ
 • การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า รวมถึงส่งอาหาร ยังเปิดได้ตามปรกติ

ซึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้น จะเน้นการสกัดกั้นการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการทบทวนแผนในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้สามารถสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้

การเดินทาง

จะมีการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามพื้นที่ รวมถึงให้มีการลดจำนวนเที่ยวของการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น 10 จังหวัด (พท.สีแดงเข้ม) ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินและรถไฟด้วย โดยขนส่งสาธารณะต่าง ๆ จะเริ่มให้บริการได้ในระหว่างเวลา 03.00 – 21.30 น.

ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่แดง – สีส้ม – เหลือง ขอให้รอประกาศหรือแนวทางที่ชัดเจนจากทางกระทรวงมหาดไทย หรือในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

การรวมกลุ่มรวมตัว

ขอความร่วมมือในการลด กิจกรรมการรวมกลุ่ม รวมตัวต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม สัมมนา การประชุม รวมถึงการจัดการสอบต่าง ๆ ด้วย

สถานที่เสี่ยงที่จะมีการสั่งปิดให้บริการ

 • ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม
 • สวนสาธารณะให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

มาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม

 • กรณีการก่อสร้าง ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดเดิม
 • ขอให้รักษามาตรการป้องกันตัวเองสูงสุด
 • สามารถนำข้อบังคับอื่น ตามประกาศก่อนหน้า มาบังคับใช้ได้ เท่าที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดนี้
 • ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ลาดตระเวน ตั้งแต่ 10 ก.ค. เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับจังหวัดอื่น ๆ – เน้นให้ผู้ว่าฯ สสจ. ติดตาม คัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้าพท.ให้เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะที่มาจาก พท.สีแดงเข้ม 10 จังหวัด – เริ่มดำเนินการ 10 ก.ค. 06.00 น.


แท็ก: NEWS
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X