ฉีดวัคซีนโควิด วัคซีน mRNA แพทยสภา

แพทยสภา หนุนใช้วัคซีน mRNA ชี้ประชาชนต้องได้วัคซีนฟรีตาม รธน.

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • แพทยสภา ออกแถลงการณ์สนับสนุน จัดหาวัคซีนที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพต่อเชื้อกลายพันธ์
 • สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนที่เหมาะสม เช่น กลุ่มวัคซีน mRNA อย่างรวดเร็ว
 • พร้อมย้ำประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 มาตรา 47

วานนี้ (8 ก.ค.64) แพทยสภาออกแถลงการณ์ในสถานการณ์โควิด 19 (ฉบับที่ 1) ระบุว่า ตามที่ สถานการณ์การระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หมวดที่ 1 มาตรา 7 ที่บัญญัติว่า แพทยสภามีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข และ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้แพทยสภา จึงขอประกาศการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • 1.แพทยสภาสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้มีใช้อย่างหลากหลาย เพียงพอโดยเร็วที่สุด และเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ เช่น กลุ่มวัคซีน mRNA โดยให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว
 • 2.แพทยสภาสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนที่เหมาะสม เช่น กลุ่มวัคซีน mRNA อย่างรวดเร็ว
 • 3.แพทยสภาสนับสนุนให้รัฐบาล เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด
 • 4.แพทยสภาสนับสนุนให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
 • 5.แพทยสภาสนับสนุนการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านวิชาการของแต่ละราชวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
 • 6.แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 มาตรา 47
 • 7.แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ไม่ว่าชนิดใดโดยเร็วที่สุดเพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้
 • 8.แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการอยู่ภายในที่พักอาศัยเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น เพราะสามารถช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด กทม. รับ walk in ฉีดไฟเซอร์ เด็ก 12 ขึ้นไป ทุกเข็ม

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด กทม. รับ walk in ฉีดไฟเซอร์ เด็ก 12 ขึ้นไป ทุกเข็ม

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับวอล์คอินให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

สธ. ชี้แจงกรณีเด็กชายอายุ 12 ปี เสียชีวิต หลังรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก

สธ. ชี้แจงกรณีเด็กชายอายุ 12 ปี เสียชีวิต หลังรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก

ก่อนหน้านี้พบเด็กชายอายุ 12 ปีที่เสียชีวิต หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ฉีดไฟเซอร์เข้าชั้นผิวหนังวันแรก ลดอาการข้างเคียง

ฉีดไฟเซอร์เข้าชั้นผิวหนังวันแรก ลดอาการข้างเคียง

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังเป็นวันแรก เพื่อลดผลข้างเคียง

ผลทดลองพบ ‘วัคซีนโควิด-19 mRNA’ ฝีมือจีน ปลอดภัย-มีประสิทธิภาพ

ผลทดลองพบ ‘วัคซีนโควิด-19 mRNA’ ฝีมือจีน ปลอดภัย-มีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์แลนเซ็ต ไมโครบ ระบุ วัคซีนโควิด ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ของจีน มีความปลอดภัย ระหว่างการทดลองในมนุษย์ระยะแรก

กทม. เตรียมฉีดไฟเซอร์ เด็กอายุ 5-11 ปี ในเดือน ก.พ.65

กทม. เตรียมฉีดไฟเซอร์ เด็กอายุ 5-11 ปี ในเดือน ก.พ.65

กทม. ปรับรูปแบบการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 109 โรงเรียน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ONLINE ตั้งแต่วันที่ 7-16 ม.ค.65

สธ. ชี้แจงกรณีแสดงความยินดี ฉีดวัคซีนโควิด ครบ 100 ล้านโดส

สธ. ชี้แจงกรณีแสดงความยินดี ฉีดวัคซีนโควิด ครบ 100 ล้านโดส

มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 100 ล้านโดส ของทางกระทรวงสาธารณสุข

สถานีกลางบางซื่อ เปิดฉีควัคซีนโควิดเข็ม 2 – ตัวเลือกวัคซีน 4 ชนิด

สถานีกลางบางซื่อ เปิดฉีควัคซีนโควิดเข็ม 2 – ตัวเลือกวัคซีน 4 ชนิด

CVC กลางบางซื่อ แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดวอร์คอินฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ชนิดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้แก่ (Pfizer / Moderna / AstraZeneca / Sinovac)

สถานีกลางบางซื่อ ปรับชนิดวัคซีนหลักเป็น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา

สถานีกลางบางซื่อ ปรับชนิดวัคซีนหลักเป็น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศปรับชนิดวัคซีนหลัก เข็มที่ 1, 2, 3 เป็น ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา

นายกฯ บูสต์เข็มสาม “วัคซีนไฟเซอร์” ก่อนร่วมประชุมที่สกอตแลนด์

นายกฯ บูสต์เข็มสาม “วัคซีนไฟเซอร์” ก่อนร่วมประชุมที่สกอตแลนด์

นายกรัฐมนตรี เข้าฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 ของไฟเซอร์ ก่อนปฏิบัติภารกิจตามวาระงาน

X