ข่าวMono29 ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน

สมาคม รพ.เอกชน เตรียมแจงข้อมูลคิดค่ารักษาพยาบาล

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน นัดชี้แจงข้อมูลและทำความเข้าใจการคิดค่ารักษาพยาบาล เพราะไม่เห็นด้วยที่กระทรวงพาณิชย์จะดึงค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม และยืนยันว่าไม่ได้ค้ากำไรเกินควร กรณีสมาคมโรงพยาบาลเอกชน คัดค้านการนำค่ารักษาพยาบาลและค่าเวชภัณฑ์จัดอยู่ในสินค้าควบคุม ตามมติของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี ยืนยันว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไม่มีการค้ากำไรเกินควร…

Home / NEWS / สมาคม รพ.เอกชน เตรียมแจงข้อมูลคิดค่ารักษาพยาบาล

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน นัดชี้แจงข้อมูลและทำความเข้าใจการคิดค่ารักษาพยาบาล เพราะไม่เห็นด้วยที่กระทรวงพาณิชย์จะดึงค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม และยืนยันว่าไม่ได้ค้ากำไรเกินควร

กรณีสมาคมโรงพยาบาลเอกชน คัดค้านการนำค่ารักษาพยาบาลและค่าเวชภัณฑ์จัดอยู่ในสินค้าควบคุม ตามมติของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี ยืนยันว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไม่มีการค้ากำไรเกินควร และสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในมาตรฐาน ซึ่งหากดูกำไรสุทธิเทียบกับรายได้ย้อนหลัง 8 ปี ของโรงพยาบาล พบว่า อยู่ที่ร้อยละ 8-13 เท่านั้น ไม่สูงเกินไป เพราะโรงพยายาลเอกชนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายแฝงที่สูง เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ การจ้างบุคลากรเพื่อรองรับการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะมีผู้ป่วยน้อย

เบื้องต้นเห็นด้วยกับ มติของ กกร.ที่เพิ่มยาและเวชภัณฑ์เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม แต่ก็อยากให้รัฐบาลต้องพิจารณาถึงหลักการปฏิบัติ รวมถึงเข้าดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้สามารถอยู่ได้ เช่น การกำหนดค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชน ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลรัฐ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และคุณภาพในการบริการ

สำหรับในวันนี้ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน จะชี้แจงข้อมูลและทำความเข้าใจในการคิดค่ารักษาพยาบาล การกำหนดราคาค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ รวมถึงการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน