ครม. วัคซีนโควิด-19 วัคซีนโมเดอร์นา วัคซีนไฟเซอร์

ครม. เห็นชอบให้วัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส เป็นวัคซีนหลัก ไม่ต้องเสียเงิน

คาดว่าจะทยอยส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ให้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และไตรมาสแรกของปี 2565

Home / NEWS / ครม. เห็นชอบให้วัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส เป็นวัคซีนหลัก ไม่ต้องเสียเงิน

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • ครม. อนุมัติ ซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส คาด นำเข้าในไตรมาส 4 ปีนี้ และไตรมาสแรกปี 65
  • เห็นชอบให้วัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส เป็นวัคซีนหลัก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • วัคซีนซิโนแวค เพิ่มเติมอีก 10.9 ล้านโดส โดยแบ่งการจัดซื้อ 2 เดือน จะได้รับวัคซีน ภายในไม่เกินไตรมาส 2 ปี 65
  • วัคซีนโมเดอร์นา อนุมัติเป็นวัคซีนทางเลือก ประชาชนจะต้องชำระเงินเองกับภาคเอกชน
  • วัคซีนไฟเซอร์ ให้เป็นวัคซีนหลักให้กับประชาชนจำนวน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มติ ครม. เห็นชอบ ให้ซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส นำเข้าในไตรมาส 4 ปีนี้ และไตรมาสแรกปีหน้า

วันนี้ (6 ก.ค. 64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค วัคซีนโมเดอร์นา เเละลงนามสัญญาซื้อวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 20 ล้านโดส เพื่อนำเข้าประเทศไทย ภายในไตรมาส 4 นี้ หลังประชาชนเรียกร้องต้องการวัคซีนยี่ห้อนี้จำนวนมาก

วัคซีนซิโนแวค

  • เพิ่มเติมอีก 10.9 ล้านโดส กรอบวงเงิน 6,111.41 ล้านบาท โดยใช้เงินจาก พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท)
  • แบ่งเป็นการจัดซื้อ 2 เดือนโดยกรมควบคุมโรค คือ เดือน ก.ค. วงเงิน 3,894.8 ล้านบาท และเดือน ส.ค. วงเงิน 2,169.96 ล้านบาท โดยมีค่าบริการจัดการวัคซีนและส่วนที่เกี่ยวข้องอีก 46.65 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับวัคซีน ภายในไม่เกินไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2565

วัคซีนโมเดอร์นา

  • อนุมัติเป็นวัคซีนทางเลือก ประชาชนจะต้องชำระเงินเองกับภาคเอกชน โดยให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นตัวกลางจัดหา กับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด รวมถึงเป็นผู้ลงนามในสัญญา และรับข้อสังเกตจากสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ไปดำเนินการให้เหมาะสมกับการเจรจาเช่นเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์ (จำนวนขึ้นอยู่กับการรวบรวมของภาคเอกชน)

วัคซีนไฟเซอร์

  • เป็นวัคซีนหลักให้กับประชาชนจำนวน 20 ล้านโดส โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มอบให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดหา คาดว่าจะทยอยส่งมอบให้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และไตรมาสแรกของปี 2565
  • เห็นชอบรับมอบความช่วยเหลือ การจัดความตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บริจาควัคซีนไฟเซอร์มาให้ประเทศไทย จำนวน 1.5 ล้านโดส