ข่าวสดวันนี้ ธนาคารออมสิน สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน

ออมสิน จัดสินเชื่อเคหะ ‘กู้บ้าน ผ่อนเบา’ ล้านละ 3 พัน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ออกมาเปิดเผยว่า การจัดโปรโมชั่นดังกล่าว ก็หวังให้คนไทยกลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธนาคารจึงจัดโปรโมชั่นดังกล่าวขึ้นมา ภายใต้สินเชื่อเคหะและบุคคล “กู้บ้าน ผ่อนเบา” วงเงินสินเชื่อไว้ 5,000…

Home / NEWS / ออมสิน จัดสินเชื่อเคหะ ‘กู้บ้าน ผ่อนเบา’ ล้านละ 3 พัน

ประเด็นน่าสนใจ

  • สิทธินี้เฉพาะกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ/บริษัทเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • สำหรับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะจะต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 40 ปี

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ออกมาเปิดเผยว่า การจัดโปรโมชั่นดังกล่าว ก็หวังให้คนไทยกลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ธนาคารจึงจัดโปรโมชั่นดังกล่าวขึ้นมา ภายใต้สินเชื่อเคหะและบุคคล “กู้บ้าน ผ่อนเบา” วงเงินสินเชื่อไว้ 5,000 ล้านบาท ที่สามารถใช้ได้กับการกู้ซื้อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง โดยให้กู้สินเชื่อเคหะรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ

  • ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 3.00% ปีที่ 4 เป็นต้นไป
  • MRR-1.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ปี = 3.718%
  • สมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารฯ อย่างน้อย 2 ประเภท
  • สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี
  • ผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาการเหลือเงินในการดำรงชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคขั้นต่ำ สำหรับผู้มีรายได้สุทธิรวมน้อยกว่า 15,000 บาท เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ทั้งนี้ทางธนาคารได้เปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง อาทิ

Website : www.gsb.or.th,
Facebook : GSB Society,
Official Line : GSB ธนาคารออมสิน
แต่หากมีข้อสงสัย ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115

X