อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว “สันหนอกวัว”

ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้ออกประกาศเรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวสันหนอกวัว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมระบุว่า เนื่องด้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่น เป็นที่สนใจ ของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณป่าเขาเขียว-เขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งลักษณะยอดเขาคล้ายหนอกวัว…

Home / NEWS / อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว “สันหนอกวัว”

ประเด็นน่าสนใจ

  • อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวสันหนอกวัว ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2562 – วันที่ 16 ก.พ.2563
  • เปิดรับจองทางโทรศัพท์เบอร์ 034510431 รอบแรกในวันที่ 16 ต.ค.2562 นี้ เป็นต้นไป เวลา 9.00 น.- 16.00 น
  • รอบแรกเปิดให้ขึ้นเขาตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2562 – วันที่ 1 ธ.ค. 2562

ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้ออกประกาศเรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวสันหนอกวัว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมระบุว่า เนื่องด้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่น เป็นที่สนใจ ของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณป่าเขาเขียว-เขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งลักษณะยอดเขาคล้ายหนอกวัว จึงมีชื่อเรียกว่า “สันหนอกวัว “จนถึงปัจจุบัน เส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว มีระยะทาง 12 กิโลเมตร ความสูง 1,767 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม และศึกษาธรรมชาติในเส้นทางดังกล่าว ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ฉะนั้น อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี จะดําเนินการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สันหนอกวัว ประจําปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2562 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง และดูแลรักษา อุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว

รวมถึงอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในขีดความสามารถ ในการรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว สามารถแจ้งความประสงค์และติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-510-431 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(นายเทวินทร์ มีทรัพย์)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทําหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ประกาศกฎกติกาการจองเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สันหนอกวัว

1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดรับจองกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สันหนอกวัว ทางโทรศัพท์ 034-510-431 , 089-2287612 ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น. เท่านั้น

2. วันที่เปิดให้เดินขึ้นเขาสันหนอกวัว สามารถดูได้ตามปฏิทิน (ตัวเลขสีแดง) ที่ทางอุทยานฯ กำหนดโดยจำกัดนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 10 ชุด ชุดละไม่เกิน 7 คน

3. นักท่องเที่ยวที่โทรมาจองวันขึ้นเขาสันหนอกวัวเรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินค่ามัดจำของสมาชิกในกลุ่มคนละ 100 บาท หมายเลขบัญชี 718-1-26976-3 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นางศตพร ห่อไธสง และถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมจัดเรียงสำเนาบัตรฯของสมาชิกในกลุ่มให้ครบทุกคนพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำ ในรูปแบบไฟล์ Word ,PDF มาที่ไลน์ ID : kholaem_np

ภายในวันถัดไปหลังจากที่จองได้ โดยกำหนดส่งได้ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมทั้งโทรมายืนยันก่อนเดินทาง2 วัน หากไม่มีการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

และไม่โทรมายืนยันการเดินทาง ทางอุทยานฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเดินป่าศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว และขอตัดสิทธิในการเดินทางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. นักท่องเที่ยวที่จะมาเป็นกลุ่ม/คณะ จำกัดกลุ่มละไม่เกิน 7 คน และให้ผู้จองรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในกลุ่มให้ครบ พร้อมจัดเรียงเอกสารและหลักฐานการโอนเงินตามข้อ 3 และส่งมาทางไลน์ในครั้งเดียว (ไม่ให้ทยอยส่ง เนื่องจากมีข้อความไลน์จำนวนมาก) และสามารถจองได้ 1 กลุ่ม/คณะ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

5. ในวันเดินทางขึ้นเขาสันหนอกวัว ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนก่อนขึ้นเขา ณ จุดชมวิวป้อมปี่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 9.30 น. เท่านั้น (ให้นักท่องเที่ยววางแผนในการเดินทางให้รอบคอบ

หากท่านมาจากต่างจังหวัดแนะนำให้มานอนค้างที่จุดชมวิวป้อมปี่หรือสถานที่ใกล้เคียงก่อน 1 คืน เนื่องจากที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางในตอนเช้าของวันที่จะเดินป่าฯ มาไม่ทันเวลาที่กำหนด)

6. นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองวันเดินป่าฯ ตามกฎกติกาของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น